Beques i PremisPremi Jove d'Investigació
Entitat: Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació
Termini: 30/04/2023
Dotació: 1.000€
Objectiu:
Informació:

BASES

1-    PREMI JOVE d’INVESTIGACIÓ

Dirigit a treballs dissenyats i supervisats per adjunts joves, fins un màxim de 5 anys des de la finalització de l’especialitat. Podran participar en aquesta edició els especialistes del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Cal enviar el títol provisional de l’especialitat a enricclarella@academia.cat

 

Bases:

 1. Per optar al premi és imprescindible presentar-ho com a comunicació. L’autor principal ha de ser soci de la SCMFiR, i constar com a inscrit al les jornades.
 2. S’adjuntarà a través de l’enllaç a part de l’abstract, un ARXIU únic amb el contingut desenvolupat que inclogui taules, gràfiques, imatges, referències bibliogràfiques. Aquest arxiu no pot contenir cap referència que permeti identificar els autors de l’estudi ni el centre on s’ha realitzat l‘estudi.

 

 1. A la primera plana del document s’ha de fer constar el premi al que opten, títol del treball i lema.
 2. Els  treballs han de ser originals no poden haver estat prèviament presentats ni publicats en cap altre fòrum.
 3. L’extensió màxima del treball no haurà de superar les 3.000 paraules

 

Documentació  a preparar: 

 1. Abstract anònim (màx. 300 paraules): (Format: Introducció, Objectius, Disseny, Lloc i Participants, Intervenció, Variables principals, Resultats, Conclusions)
 2. Arxiu (Anònim i sense cap element que permeti identificar els autors ni el centre on s’ha realitzat l’estudi) amb el treball desenvolupat etiquetat:

SCMFiR_MILLOR TREBAL JOVE_LEMA

 1. Cal enviar un correu  a enriclarella@academia.cat
  1. LEMA del treball
  2. Títol del treball
  3. Autor principal  i autors