Beques i PremisPremi Bartolomé Cabrer a la millor Tesi Doctoral
Entitat: Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Termini: 10/04/2023
Dotació: 2.000,00€
Objectiu:
Informació:

La Societat Catalanobalear de Medicina Interna (SCBMI) convoca el premi Bartolomé Cabrer a la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l’any 2022, d’acord amb les bases següents:
1.- Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci en actiu de la SCBMI.
2.- El tema de la Tesi Doctoral ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la Medicina Interna: assistencials, epidemiològics, recerca, organitzatius, docents etc.
3.- L'aspirant al premi ha de ser especialista en Medicina Interna, o metge resident d’aquesta especialitat vinculat a una Institució Sanitària de Catalunya i, soci de la SCBMI des d’abans del 31 de desembre de 2022.
4.- La investigació objecte de la Tesi Doctoral haurà d’haver-se desenvolupat, almenys parcialment, en un Centre Sanitari de Catalunya o Balears.
5.- Els aspirants als Premis de la SCBMI (Premi Joan Vivancos, Premi Jove Investigador, Premi Bartolomé Cabrer) només poden presentar-se a un dels premis convocats.
6.- Per seleccionar la Tesi Doctoral guanyadora es tindran en compte els següents aspectes: qualitat de la revista on s’han publicat els articles de la Tesi, metodologia emprada, repercussió clínica i aplicabilitat del resultats a la pràctica assistencial habitual.
7.- El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la SCBMI i un representant de la filial de les Illes Balears. La decisió del jurat serà inapel·lable.
8.- La dotació del premi serà de 2.000,00 euros.
9.- La data límit de presentació és el dia 10 d’abril de 2023, a les 24:00 hores.
10.- El lliurament del premi es farà a la Jornada de lliurament de Premis de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, el proper 23 de maig de 2023.
11.- El premiat exposarà un resum de la seva Tesi Doctoral durant una sessió ordinària de la SCBMI en una data pendent de concretar.
12.- Els sol·licitants hauran d’aportar la següent documentació en format digital:
- Tesis Doctoral ( arxiu electrònic en format PDF)
- Certificació de la data de lectura.
- Currículum vitae
- Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.
13.- La sol·licitud anirà adreçada a la següent persona:
A l’atenció de Jorgina Fabré (Premi Bartolomé Cabrer)
Secretaria Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Correu electrònic jorginafabre@academia.cat
14.- La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.
Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna