L'Acadèmia

tornar


Premis de l'Acadèmia: Premi "Carolina Meléndez Fernández"

Premi instaurat l’any 2011.


Objectiu:

Reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats de especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d’una/un infermera/er catalana/là o vinculada/at als Països Catalans.


Relació de premiats a partir de l’any 2011:
2011Joaquima Ribot Puig
2012Gaietà Pareja Gabarró
2013Maria Amenedo Rodríguez
2014Montserrat Antonín Martín
2015Isabel Pera Fàbregas
2016Pilar Pérez Company
2017Montserrat Artigas Lage
2018Dolors Juvinyà Canal
2019Amèlia Guilera Roche
2020Margarida Jansà Morató