L'Acadèmia > Premis de l'Acadèmia > Premi Carolina Meléndez Fernández

L'Acadèmia

tornar


Premis de l'Acadèmia: Premi "Carolina Meléndez Fernández"

Premi instaurat l’any 2011.


Objectiu:

Reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats de especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d’una/un infermera/er catalana/là o vinculada/at als Països Catalans.


Relació de premiats a partir de l’any 2011:
2011Joaquima Ribot Puig
2012Gaietà Pareja Gabarró
2013Maria Amenedo Rodríguez
2014Montserrat Antonín Martín
2015Isabel Pera Fàbregas
2016Pilar Pérez Company
2017Montserrat Artigas Lage
2018Dolors Juvinyà Canal
2019Amèlia Guilera Roche
2020Margarida Jansà Morató
2021Montserrat Montaña Peironcely