Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

Relació de Societats

 
Acupuntura
Societat Científica d'Acupuntura
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2002
Núm. registre: 27.841

Aportació: Numeraris: 9,00 €/trim. (metges amb títol d'acupuntor, cal enviar-lo a: academia@academia.cat) // Afins: 6,00 €/trim. (metges sense títol d'acupuntor i altres)

Telèfon: 932031050
Correu e.: contacte@scacb.cat
Web: http://www.scacb.cat/
 
AECS
Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1964
Núm. registre: 14.382

Aportació: 38,17€ anuals (25,45€ Acadèmia+12,72€ AECS)

Telèfon: 932030756
Correu e.: aecs@academia.cat
Web: http://www.aecs.org
 
Al·lèrgia
Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1961
Núm. registre: 11.382

Aportació: 6,01 € trimestrals

Observacions: Cal presentar una carta signada per dos membres de la Societat, que avali la sol·licitud del nou soci i enviar-la a: academia@academia.cat

Telèfon: 932031050
Correu e.: scaic@academia.cat
Web: http://www.academia.cat/allergia
 
Alimentació
Societat Catalana d'Alimentació i Dietètica Clínica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Núm. registre: 11.369

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://www.academia.cat/alimentacio
 
Anatomia Pat.
Societat Catalana d'Anatomia Patològica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1968
Núm. registre: 10.904

Aportació: 30,05 € anuals 75,13 € anuals els socis que volen rebre mostres dels seminaris

Telèfon: 932031050
Correu e.: academia@academia.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/anatomia/index.htm
 
Anestesiologia
Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1954
Núm. registre: 10.906

Aportació: 10 € trimestrals Residents: 50% de reducció

Telèfon: 932030756
Correu e.: ariadnacliville@academia.cat
Web: http://www.scartd.org
 
Angiologia
Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1949
Núm. registre: 11.325

Aportació: 12,02 € anuals

Telèfon: 932031050
Correu e.: scacve@academia.cat
Web: http://www.scacve.org
 
Arquitectura i Salut
Societat Catalana d'Arquitectura i Salut
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
 
ATCTabac
Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2010
Núm. registre: 55.038

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://www.academia.cat/cttabaquisme
 
Bioètica
Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1980
Núm. registre: 56.887

Aportació: 12,02 € anuals

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/bioetica/
 
Biotecnologia
Societat Catalana de Biotecnologia Mèdica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2013
Núm. registre: 51.790

Aportació: sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: academia@academia.cat
Web: http://www.academia.cat/biotecnologia
 
C. Cardíaca
Societat Catalana de Cirurgia Cardíaca
C/  Major de Can Caralleu  1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1978
Núm. registre: 11.342

Aportació: Sense aportació addicional La Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia dels seus residents

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://www.academia.cat/ccardiaca
 
C. Major Amb.
Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 2009
Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/cma/
 
C. Màxil.lofacial
Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1988
Núm. registre: 9.362

Aportació: Numeraris: 25,00 € semestrals Residents: 100% de reducció pels R-1 / 18,03 € semestrals pels R-2, R-3, R-4 i R-5

Observacions: Cal presentar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al fax 93 203 14 85 o al correu: academia@academia.cat

Telèfon: 932031318
Correu e.: xaviernieves@academia.cat
Web: http://www.maxilocat.cat
 
C. Ortopèdica
Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1931
Núm. registre: 12.665

Aportació: 7,20 € trimestrals Residents: 100% de reducció La Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia dels seus residents

Telèfon: 932031050
Correu e.: sccot@academia.cat
Web: http://www.sccot.cat
 
C. Plàstica
Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1961
Núm. registre: 11.172

Aportació: 60,00 € semestrals // reduccions per a residents: R-1 i R-2 reducció del 100%, de R-3 a R-5 reducció del 50%

Observacions: Cal presentar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat i enviar-lo a academia@academia.cat

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://www.sccpre.org
 
C. Toràcica
Societat Catalana de Cirurgia Toràcica
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1992
Núm. registre: 18.582

Aportació: Sense aportació addicional

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://www.academia.cat/ctoracica
 
CAMFiC
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
C/  Diputació 316
08009 Barcelona

Data fundació: 1994
Aportació: Quota CAMFiC: 7,96 € semestrals (R-1 i R-2: reducció del 75% R-3 i R-4: reducció del 50%) // Soc. Española: 30,25 € anuals // Diplomats i altres contactar amb la camfic directament

Telèfon: 933011777
Correu e.: camfic@camfic.org
Web: http://www.camfic.cat/
 
Cardiologia
Societat Catalana de Cardiologia
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1973
Núm. registre: 24.157

Aportació: Especialistes: 16,56 € anuals || Residents especialitat: 100% de reducció i la Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia dels seus residents Metges no especialistes i infermers/es, seran membres associats: 16,56€ anuals

Telèfon: 932036098
Correu e.: sccardiologia@academia.cat
Web: http://www.catcardio.cat
 
Cirurgia
Societat Catalana de Cirurgia
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1928
Núm. registre: 762

Aportació: Numeraris: 42,56 € anuals Residents: R-1 reducció del 100%, R2 a R-5 reducció del 50% Corresponents: 21,28 € anuals

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://www.sccirurgia.org
 
Citopatologia
Societat Catalana de Citopatologia
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1993
Núm. registre: 18.170

Aportació: 30.05 € anuals

Telèfon: 932031050
Correu e.: secretaria@citopat.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/citopato/index
 
Contracepció
Societat Catalana de Contracepció
C/  Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona

Data fundació: 1981
Núm. registre: 11.745

Aportació: 6,25 € trimestrals Soc. Española: 8,75 € anuals

Telèfon: 932031050
Correu e.: jaumesole@academia.cat
Web: http://webs.academia.cat/societats/contracep/
 •  
  Infermera en COT
  Societat Infermera Catalana en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2016
  Aportació: 13€/any

  Observacions: no admeten socis adherits

  Correu e.: academia@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/infermeriacot/
   
  Infermeria
  Societat Catalanobalear d'Infermeria
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1988
  Núm. registre: 10.857

  Aportació: 5€ semestrals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scinfermeria@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/infermeria
   
  Innovació Simulació
  Societat Catalana d'Innovació Docent i Formació per Simulació en Ciències de la Salut
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2012
  Núm. registre: 52.349

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/simulacio/
   
  Logopèdia
  Societat Catalana de Logopèdia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2017
  Aportació: 10€ anuals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: info@soclogopedia.org
  Web: http://www.academia.cat/logopedia
   
  M. Esport
  Societat Catalana de Medicina de l'Esport
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1984
  Núm. registre: 9.242

  Aportació: 3,01 € trimestrals // si desitja pertànyer, també, a la Secció de Medicina de Muntanya indiqui-ho a l'últim pas del formulari d'alta o enviï un mail a: academia@academia.cat, la quota és de 30 € anuals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scme@academia.cat
  Web: http://www.scme.cat/
   
  M. Intensiva
  Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1978
  Núm. registre: 10.913

  Aportació: 6,00 € semestrals

  Telèfon: 932031852
  Correu e.: xaviernieves@academia.cat
  Web: http://www.socmic.cat
   
  M. Interna
  Societat Catalanobalear de Medicina Interna
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1959
  Núm. registre: 11.045

  Aportació: 8 € trimestrals || R-1: 100% de reducció || Soc. Española: 25,00 € anuals

  Telèfon: 932032331
  Correu e.: jorginafabre@academia.cat
  Web: http://www.scmi.org
   
  M. Legal
  Societat Catalana de Medicina Legal i Toxicologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1974
  Núm. registre: 11.234

  Aportació: 1,80 € trimestrals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/mlegal
   
  M. Nuclear
  Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1994
  Núm. registre: 12.660

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/nuclear/
   
  M. Urgències
  Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1996
  Núm. registre: 23.202

  Aportació: Sense aportació addicional Ser soci de la SoCMUE implica també ser soci de la SEMES: La quota de la SEMES per als socis és la següent: metges 52€ anuals / residents 45€ anuals / infermeria 45€ anuals / tècnics 42€ anuals

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: socmue@academia.cat
  Web: http://www.socmue.cat
   
  Mal. Infecc. MC
  Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1981
  Núm. registre: 11.394

  Aportació: 8 € trimestrals // Residents, becaris i alumnes de màster: 5€ trimestrals (enviar justificant a academia@academia.cat on consti la data de finalització de la mateixa)

  Telèfon: 932031852
  Correu e.: xaviernieves@academia.cat
  Web: http://www.scmimc.org
   
  Mal.Minoritàries
  Societat Catalana de Malalties Minoritàries
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 2018
  Aportació: sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
   
  Nefrologia
  Societat Catalana de Nefrologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1962
  Núm. registre: 10.962

  Aportació: 12,02 € anuals

  Observacions: no admeten socis diplomats

  Telèfon: 937552382
  Correu e.: nefrologia@actoserveis.com
  Web: http://www.socane.cat/
   
  Neurocirurgia
  Societat Catalana de Neurocirurgia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1977
  Núm. registre: 11.776

  Aportació: 39,07 € anual

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://scnc.cat/
   
  Neurofisiologia
  Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1983
  Núm. registre: 11.775

  Aportació: 18,03 € anual

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/neurofisiologia
   
  Neurologia
  Societat Catalana de Neurologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1967
  Núm. registre: 11.561

  Aportació: 12,44 € anuals

  Telèfon: 932017571
  Correu e.: scn@suportserveis.com
  Web: http://www.scn.cat
   
  Obstetrícia
  Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1965
  Núm. registre: 10.931

  Aportació: 14,52 € semestrals Residents: 100% de reducció

  Telèfon: 932030756
  Correu e.: ariadnacliville@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/obstetricia
   
  Odontoestomatol.
  Societat Catalana d'Odontologia i Estomatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1971
  Núm. registre: 11.109

  Aportació: Numeraris: 75€ anuals Postgraduats: 50% de reducció Postgraduats de primer any i estudiants: 100% de reducció

  Telèfon: 932032805
  Correu e.: info@fscoe.org
  Web: https://fscoe.org
   
  Oncologia
  Societat Catalanobalear d'Oncologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1964
  Núm. registre: 11.588

  Aportació: 9,10 € anuals Residents: 100% de reducció

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/oncologia/
   
  ORL
  Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1954
  Núm. registre: 11.213

  Aportació: 10,00 € anuals Residents: 100% de reducció i la SCORL es fa càrrec d'una part de la quota de l'Acadèmia.

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scorl@academia.cat
  Web: http://www.scorl.cat
   
  Paleopatologia
  Associació Catalanobalear de Paleopatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Data fundació: 1999
  Núm. registre: 10.979

  Aportació: Sense aportació addicional

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/paleopatologia
   
  Pàncrees
  Societat Catalana de Pàncrees
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona

  Núm. registre: 51.076

  Aportació: 10€ anuals. Residents: 100% de reducció

  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scpancrees@academia.cat
  Web: http://www.scpanc.cat/