L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


METGE/ESSA ADJUNT/A AL SERVEI DE MEDICINA INTERNA (04-2022)
Publicació: 02/12/2022
Referència: 14087
Descripció:

CONVOCATÒRIA VACANT Procediment intern/extern. METGE/ESSA ADJUNT/A AL SERVEI DE MEDICINA INTERNA (04-2022) L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de Cerdanya (AECT-HC), primer hospital europeu franco-català situat a Puigcerdà, selecciona una vacant de METGE/ESSA ADJUNT/A PEL SERVEI DE MEDICINA INTERNA. • Llocs de treball a cobrir: 2 • Incorporació immediata. o Contracte indefinit a temps complert (cas de resolució amb candidat extern) • Condicions laborals Sector Sanitari (Conveni SISCAT). • Possibilitat de promoció interna a nivell de cap de servei. DATES I TERMINIS • Publicació de la convocatòria : 2 de desembre de 2022 FUNCIONS PRINCIPALS • Funcions de METGE/ESSA ADJUNT/A AL SERVEI DE MEDICINA INTERNA, sota la dependència del/a Cap de Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Cerdanya (veure la DLT annexa a la convocatòria). PERFIL 1. REQUISITS • Nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o Permís de Treball i Residència a Espanya. • Domini escrit i oral del castellà i/o català i coneixements del francès. • Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb titulació homologada a Espanya o a França. • Títol d’Especialista en Medicina Interna amb homologació a Espanya o França i possibilitat d’exercir en territori espanyol. 2. VALORABLE • Experiència prèvia en serveis de Medicina Interna del sistema d’utilització públic de Catalunya SISCAT o en la Xarxa d’Hospitals Francesos. • Polivalència funcional. • Saber fer i saber estar. 3. DOCUMENTACIÓ A APORTAR A LA CANDIDATURA • CV • Carta de presentació (valorable) • DNI, NIE, Permís de treball o passaport d’un país membre de la Unió Europea • Còpies recto-verso de la titulació acadèmica exigida a la convocatòria • Certificat negatiu del registre central de delinqüents de naturalesa sexual SOBRE EL PROCÈS DE SELECCIÓ • Els ítems descrits en l’apartat 1 del perfil, seran excloents. • Aquelles persones candidates que siguin admeses, seran valorades en idioma, experiència en un dels sectors sanitaris d’utilització pública (català / francès) i en el seu saber fer i saber estar en el marc de l’entrevista. * Llengua 1: Es valorarà una de les tres llegües oficials escollida pel candidat (català, castellà o francès). ** Llengua 2: Si en la llengua materna el candidat ha escollit la francesa es valorarà el català o el castellà. Cas que s’hagi escollit català o castellà es valorarà obligatòriament el francès. *** Llengua 3: Es valorarà el català o castellà a raó que no hagi estat avaluada com a llengua 1 ni 2. Es poden adreçar les candidatures (CV + carta de presentació en castellà o català i francès) a l’atenció del Dr. Joan Lluís ALIAGA, Cap de Servei de Medicina Interna, al següent mail: rrhh@hcerdanya.eu Puigcerdà, 2 de desembre de 2022