L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


DIRECTOR/A DE L'HOSPITAL D'ACCIÓ INTERMEDIA (HAI) - CIS COTXERES
Publicació: 24/01/2023
Referència: 14201
Descripció: Un nou concepte d'atenció a la salut El Centre Integral de Salut Cotxeres és un dispositiu de proximitat, que encaixa amb les necessitats expressades pels veïns del territori, i que neix d'un nou enfocament assistencial d'atenció integral a la salut. El CIS Cotxeres forma part de l'àrea Integral de Salut Barcelona Nord. La integració de l'atenció primària de salut amb el centre d'urgències, el servei de rehabilitació, els dos dispositius de salut mental ambulatoris i el centre sociosanitari, comptant també amb el servei de suport al diagnòstic (laboratori d'anàlisis clíniques i d'imatge), permeten fer front a reptes assistencials d'importància. Alguns dels principals objectius del centre són: l'assoliment d'un alt nivell de resolució, la continuïtat assistencial i el desenvolupament de programes específics com l'atenció al pacient fràgil i a la dependència. El CIS Cotxeres s’estructura en tres grans àrees assistencials: Atenció Primària HOSPITAL D'ATENCIÓ INTERMÈDIA (HAI), amb Àrea d’hospitalització, Llarga Estada, Mitjana Estada Polivalent (MEP) i Hospital de dia. Rehabilitació, amb el Servei de Rehabilitació Ambulatòria. El centre disposa de serveis de suport al diagnòstic i tractament, i de servei de Farmàcia. En aquest context, algunes de les PRINCIPALS FUNCIONS I RESPONSABILITATS de qui ocupi la posició són:  Liderar, impulsar i implementar les línies estratègiques, objectius i fites establertes. Essent un element primordial el Lideratge Clínic del Centre.  Es responsabilitzarà de l’impuls i orientació clarament adreçada a l’usuari, cercant l’optimització de la seva satisfacció.  Administrar i regir l'activitat pròpia de l'organització, gestionar les persones, recursos econòmics i patrimonials, així com la contractació, aprovar els convenis amb entitats públiques i privades, i representar la societat davant de qualsevol persona física o jurídica.  Impuls i generació de negoci i activitat, a les àrees estratègiques definides.  Gestió i Lideratge de l’activitat d’ Ingressos i Altes produïdes.  Responsabilitzar-se de la Gestió Econòmica i seguiment pressupostària del Centre, juntament amb l’ens corporatiu i la pròpia gerència del CIS Cotxeres.  Gestió i Seguiment contractació com a proveïdor del CatSalut  Lideratge del projecte global del HAI i de l’Equip que el constitueix, dirigint, organitzant, motivant i desenvolupant els professionals.  Vetllarà per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques més adients. Requisits:  Titulació superior (Llicenciatura/Grau), en MEDICINA, especialització en Geriatria, Medicina Interna o Medicina de Família.  Experiència mínima de 3 anys en el lideratge de Centres de Salut, en especial públics o concertats. Molt valorable experiència de més de 5 anys en aquesta posició en centres sociosanitaris de subaguts i mitja estada.  Trajectòria professional en gestió, amb clara orientació clínica-assistencial, vetllant per la qualitat de servei i la satisfacció de l’usuari i dels propis professionals del Centre.  Elevada capacitat relacional, comunicativa i de negociació.  Idiomes: català i castellà fluids. Valorable anglés.  Àrea Informatica: Usuari avançat Windows, es valorarà coneixement sistemes informàtics i aplicatius propis d’entitat sociosanitària. Es valorarà :  Formació especifica certificada en gestió i lideratge.  Formació complementària específica sobre el sistema sanitari públic i concertat (SISCAT) a Catalunya.  Coneixements i habilitats digitals. S’Ofereix:  Incorporació immediata i contracte fix a jornada completa, amb període de prova.  Trajectòria professional en desenvolupament i evolució.  Retribució: corresponent al càrrec i d’acord al perfil, experiència i trajectòria professional.