L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

OFERTA CAP DE SERVEI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ CLÍNICA
Publicació: 09/01/2023
Referència: 14202
Descripció:

OFERTA CAP DE SERVEI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

 

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

El Servei de Documentació i Informació Clínica està format per 13 professionals i té com a responsabilitat principal vetllar per la qualitat de la història clínica, a fi que sigui una eina útil per a l’assistència dels pacients, i alhora permeti l'avaluació de la qualitat assistencial, la gestió clínica, desenvolupar recerca i docència, realitzar planificació sanitària i també fer-ne l'ús legal pertinent.

Es tracta d’una posició en dependència de la Direcció de Qualitat i Coneixement de la Fundació. Entre d’altres, les principals funcions com a Cap de Servei són les següents:

 • Facilitar l’accés a la història clínica per a finalitats assistencials, dins i fora de la Institució. 
 • Facilitar la disponibilitat i ús de la història clínica per a la recerca i docència, l’avaluació de la qualitat assistencial, la gestió clínica, la planificació sanitària i els usos legals. 
 • Planificar i gestionar la codificació dels processos assistencials. 
 • Vetllar per la qualitat de la història clínica a fi que sigui per als professionals sanitaris una eina útil per a l’assistència dels pacients. 
 • Participar en el disseny i extracció d'indicadors d'avaluació de la gestió clínica i la qualitat assistencial.
 • Coordinar i avaluar la qualitat de les dades notificades a l’administració sanitària (CMBDs, llista d’espera...).
 • Donar suport als processos de facturació. 

 

REQUISITS

Es requereix:

 • Títol de Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia o Infermeria, expedit per una Universitat espanyola o degudament homologat pel Ministeri competent. 
 • Formació universitària relacionada amb la gestió documental clínica, gestió/creació de bases de dades i/o anàlisi estadística de les mateixes.  
 • Experiència professional mínima de 5 anys com a tècnic/a superior en Documentació Clínica i Arxiu en una institució hospitalària universitària.  
 • Capacitat de lideratge: habilitats de comunicació, capacitat d'organització, iniciativa i treball en equip. 

Es valorarà:

 • Experiència professional mínima de 2 anys en càrrec de comanament dins l'àmbit de la informació i documentació clínica d'una institució hospitalària universitària.
 • Capacitat docent i de recerca.
 • Visió global i de l’entorn.
 • Adaptació als canvis (flexibilitat).

S’ofereix:

 • Contracte indefinit. Jornada completa.
 • Retribució segons conveni SISCAT a determinar segons experiència i vàlua del candidat/a.
 • Formació continuada i carrera professional.
 • Incorporació: Immediata segons disponibilitat del candidat/a.

 

INTERESSATS/DES

Us podeu inscriure a l'oferta escrivint a Tina Martínez <tmartinez@bareus.com> i adjuntant el vostre CV.