L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

L'HOSPITAL COMARCAL DE MORA D'EBRE CONVOCA LLOC DE TREBALL D'1 METGE/ESSA ADJUNT/A PER ALSERVEI DE CIRURGIA
Publicació: 08/02/2023
Referència: 14351
Descripció:

Es requereix:Llicenciatura o Grau en Medicina i especialitat via MIR en Cirurgia General i Aparell Digestiu (Titulació expedida per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent).Coneixements del català parlat i escrit.Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*). Es valorarà:Experiència laboral en l’àmbit hospitalari.Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Cirurgia.Formació addicional específica i complementària pel lloc de treball (indicant hores i/o crèdits). Experiència docent i investigadora. Bones aptituds pel tracte amb l’usuari. S’ofereix: Contractació laboral al 100% més guàrdies.Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT.Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional. Participació en sistemes d’incentivació per objectius. (*) Es pot sol·licitar el Certificat a: www.mjusticia.gob.es Les persones interessades hauran de: 1. Registrar-se a ttps://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars. 2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: CIR 02 23 Termini de presentació de sol·licituds: 31 de març de 2023