L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

Dermatòleg/a - Hospital de Mollet
Publicació: 24/02/2023
Referència: 14444
Descripció:

La Fundació Hospitalària de Mollet requereix la incorporació d’UN/A FACULTATIU/VA especialista en Dermatologia Médico-quirúrgica i Venereología. REQUISITS: . Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. Especialitat en Dermatologia via MIR (o homologat). FUNCIONS: Sota la dependència del Cap de Servei de Dermatologia, desenvoluparà les següents funcions: . Compliment dels objectius generals marcats per la Direcció i dels objectius específics pactats amb Cap de Servei. . . Treballar amb eficiència en les activitats i processos propis del Servei. Disponibilitat d’activitat purament mèdica, o mixta medico-quirúrgica segons perfil del candidat, combinada amb activitat de teledermatologia. . Col·laborar i interactuar amb els altres professionals del servei i de la resta de l’hospital. . Col·laborar en la creació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. . Formació continuada amb un bon ambient de treball, equip cohesionat i col·laborador. . Responsabilitat en temes de seguretat i de qualitat assistencial. . Qualsevol altres funcions relacionades amb les competències mèdiques pròpies del lloc de treball i encomanades pel Cap de Servei CONDICIONS LABORALS: . Contracte indefinit. Jornada Parcial: 904 hores/any (equivalent a 20h/setmanals). No obstant, adaptabilitat segons necessitats del facultatiu/va. . Condicions segons II Conveni Col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut. PER QUÈ TREBALLAR AMB NOSALTRES? . Som un hospital universitari modern, a 15km de Barcelona, amb bona dotació tecnològica i molt ben comunicat. . Incorporació a un servei dinàmic, multidisciplinari i jove, no jerarquitzat i amb un excel·lent ambient de treball, en creixement i cooperació entre els diferents companys/es de l’equip en tot moment. . Disponibilitat de diversitat en l’àmbit laboral (purament mèdica, mixta medico-quirúrgica segons perfil del candidat, combinada amb activitat de teledermatologia). . Oferim continuïtat i estabilitat laboral . Podràs realitzar formació continuada amb possibilitat de creixement professional en les diferents àrees de l’especialitat i assistir a cursos i congressos, conjuntament amb la realització de sessions del servei. . Podràs participar activament en les diferents Comissions de l’Hospital i desenvolupar nous projectes. HEM APOSTAT PER: La docència i la innovació, per a una major pro activitat La cultura verda, a través d’un projecte de Green Hospital La confiança, a través de la qualitat amb segells com Joint Commission i EFQM500+ PROCÉS DE SELECCIÓ: Enviar CV en format pdf a cv.rrhh@fsm.cat i g.fontanet@fsm.cat.