L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

DIRECTOR/A DE SERVEI EN MEDICINA INTENSIVA
Publicació: 13/12/2022
Referència: 14109
Descripció:

Requisits:  Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia  Títol d’especialista en Medicina Intensiva  Experiència mínima de deu anys en l’exercici de l’especialitat  Experiència mínima de dos anys en un lloc de gestió  Títol de doctor Es valorarà:  Experiència i activitat en recerca  Acreditació i/o experiència docent universitària  Formació específica en gestió sanitària  Competències: • Visió global i de sector • Orientació a l’assoliment • Gestió de recursos • Planificació i organització Altres requisits:  El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).  És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.  El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya. S’ofereix:  Categoria: la que correspongui per aplicació de la Carrera Professional  Contractació indefinida jornada completa  Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.  L’encàrrec com a Director/a de servei és per 4 anys, renovables. Documentació i termini de presentació Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç que trobaran a la intranet o a la pàgina web, i emplenar el formulari, enviar el CV, el barem (en format excel) i la titulació requerida al correu electrònic conv133@santpau.cat. També es pot accedir al formulari copiant i enganxant aquest enllaç a través del Google Chrome: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeurWqYS1frxthjDQ1uny_kncaAVzjo93pXD0tiZ_IItHXrjg/viewform?usp=sf_link Els/les interessats/des a més hauran d’entregar la següent documentació, indicant la referència (2022-133): • Currículum vitae en suport digital a conv133@santpau.cat. Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats. • Termini de presentació 30 dies naturals (es considera inhàbil del 24/12/2022 al 08/01/2023) a partir de la data de publicació de la convocatòria. • Memòria explicativa sobre l’organització i el funcionament del servei segons model adjunt (un exemplar imprès en paper i un altre en suport digital) a conv133@santpau.cat Termini de presentació -exclusivament de la memòria- ampliable a 45 dies naturals a partir de la data de publicació de la convocatòria. Data finalització termini: 15 de febrer 2023. • Acreditacions de mèrits acadèmics requerits (fotocòpies compulsades) • Acreditacions d’altres mèrits acadèmics (fotocòpies simples) • El/la candidat/a podrà sol·licitar informació relativa al servei enviant un correu a: conv133@santpau.cat L’entrega de documents incomplets o en format diferent a l’especificat implicarà la no avaluació automàtica del candidat / la candidata. Lloc i horari de presentació documentació impresa en paper: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau • Dirigit a: Direcció de Recursos Humans • Adreça de Presentació: Departament de recursos humans, Pavelló Sant Frederic. c. Sant Antoni M. Claret, 167. 08025 – Barcelona • Horari: De 7 a 15 h (divendres de 7 a 14h) Dimarts en horari de tarda fins les 17 h. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de gener de 2023 a les 15 hores (el període entre el 24/12/2022 i el 8/01/2023 es considerarà inhàbil per vacances de Nadal) Barcelona, 13 de desembre de 2022 Per més informació dirigir-se al següent enllaç https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories