L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

Convocatòria per a la selecció de 15llocs deFacultatius/ves especialistesen Ginecologia i ObstetríciaDirecció ASSIR Metropolitana Nord
Publicació: 23/12/2022
Referència: 14149
Descripció:

Contingut funcional del lloc de treball: Facultatiu/iva Obstetra-ginecòleg/oga de l’ASSIR: Realitzar activitats de diagnòstic i atenció a la patologia i alt risc obstètric i ginecològic, dins del marc de la Cartera de Serveis de les Unitats d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva. Perfil competencial: Comunicació i persuasió Treball en equip i cooperació Planificació, organització i priorització Efectivitat i assoliment de resultats Millora i aprenentatge permanents Orientació al servei Llocs de treball i places vacants: ASSIR Mataró: 3 ASSIR Granollers: 5 ASSIR Sant Adrià del Besos: 2 ASSIR Badalona:1 ASSIR Santa Coloma de Gramenet: 2 ASSIR Sabadell: 1 ASSIR Cerdanyola del Vallès : 1 Tipus de nomenament: Interí per vacant Retribució: Les establertes al II Acord de la Mesa Sectorial i normativa vigent Jornada anual: 1.642 hores anuals efectives de treball Retribució: a partir de 42.709,04 € anuals Incorporació immediata Programa actiu de formació continuada Accés a àmbits de recerca, docència i innovació