Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Metge Especialista per la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals
Publicació: 16/07/2020
Referència: 10630
Descripció:

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent del Servei Català de la Salut (CatSalut) que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, tres hospitals sociosanitaris, quatre centres de rehabilitació i diversos centres d’atenció primària amb els respectius dispensaris, selecciona:

METGE ESPECIALISTA PER LA UNITAT DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Lloc de treball

 El Metge del Treball de la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals formarà part d’un equip multidisciplinari de vigilància i promoció de la salut per atenció dels treballadors de l’empresa, proporcionant atenció especialitzada directa i facilitant la coordinació amb altres membres de la UPRL i altres serveis. Les seves principals funcions seran:

1) Planificar i gestionar conjuntament amb la resta de l’equip, la vigilància de la salut dels treballadors, tant individual com col·lectiva, establint els protocols adients.

2) Realitzar exàmens de salut, tant inicials com periòdics, en base als protocols establerts, i gestió dels resultats.

3) Realitzar els estudis estadístics i epidemiològics que deriven de la realització de la vigilància col·lectiva de la salut.

4) Realitzar els certificats d’aptitud laboral.

5) Participar en la formació i assessorament dels professionals

6) Participar en els projectes de promoció de la salut, individuals i/o col·lectius, així com en les campanyes vacunals.

7)Assegurar la qualitat assistencial a través del compliment dels protocols, procediments i objectius del servei.

 • Formar part d’un equip de treball interdisciplinari
 • Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut

Es requereix

 • Llicenciatura en Medicina.
 • Especialitat en Medicina del Treball  via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.
 • Experiència recent en Unitats de Salut Laboral i/o Serveis de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Nivell avançat (oral i escrit)  llengua catalana i castellana.

Es valora

 • Formació continuada en salut laboral.
 • Especialitat/s tècniques de prevenció de riscos laborals.

S’ofereix 

 • Contracte laboral indefinit
 • Jornada Completa
 • Incorporació immediata
 • Condicions laborals en base al II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

La Corporació reserva places per les persones que superen el tant per cent de minusvalidesa exigit per la llei LISMI, prioritzant-los amb igualtat de condicions en el procés de selecció.

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència UPRL20 abans del 23 d’agost del 2020  a: rrhhd@salutms.cat  Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2972 (Desenvolupament de Recursos Humans). 

 

Les dades personals contingudes en el present document gaudeixen de la protecció prevista en el Títol II de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. A l'efecte de l'esmentada Llei orgànica vaig ser informat prèviament i declaro l'exactitud i veracitat de les dades contingudes en el present document i autoritzo la seua utilització per a la intermediació amb les ofertes de treball. Aquestes dades no es podran emprar per a finalitats incompatibles amb aquells per als quals foren recollits