L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Publicació: 02/12/2022
Referència: 14086
Descripció: Cerquem Tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals per a cobrir una VACANT dins l'equip de Salut Laboral de Suara Cooperativa. Es requereix que la persona seleccionada tingui una Diplomatura/Grau/Llicenciatura que estigui enquadrada dins l'àmbit social o de la salut. És imprescindible que sigui tècnic/a superior en prevenció de riscos laborals amb l'especialitat d'ergonomia i psicologia aplicada. Es valorarà disposar de les altres dues especialitats: seguretat a la feina i higiene industrial. FUNCIONS: PREVENCIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS ‒ Realitzar l’avaluació de riscos laborals als diferents Serveis i àrees. ‒ Coordinar els serveis de prevenció, de totes les especialitats, propis i aliens. ‒ Participar i donar suport als Comitès de Salut i Seguretat. ‒ Dissenyar i mantenir plans d’emergència i evacuació, entre d’altres. ‒ Mantenir una adequada coordinació amb la Mútua d’Accidents. ‒ Realitzar la gestió documental vinculada als processos de prevenció de riscos, incloent el seguiment de determinades situacions (com per exemple embarassos de risc). ‒ Control i coordinació de la salut laboral de les empreses participades que correspongui. FORMACIÓ ‒ Atendre a les necessitats de formació en prevenció de riscos laborals, i controlar les accions de gestió de la formació. ‒ Coordinar i/o impartir formació als treballadors en temes de prevenció de riscos. ‒ Assegurar que els nous treballadors compten amb la formació obligada i adient en matèria de prevenció de riscos, i que han estat informats i/o formats adequadament. ‒ Validar les aptituds dels treballadors en matèria de seguretat i prevenció. AUDITORIA I INVESTIGACIÓ ‒ Realitzar investigacions sobre els accidents laborals, i l’anàlisi d’ITs, absentisme i altres elements vinculats a la Salut Laboral. ‒ Identificar potencials necessitats de millora d’elements ergonòmics. ‒ Realitzar mesures amb diferents tècniques (sonometries, per exemple), per diagnosticar elements de Salut Laboral. ‒ Realitzar visites a Serveis, instal·lacions, domicilis i altres ubicacions, a fi d’avaluar correctament els riscos, o en tasques de prevenció i d’investigació d’accidents. ‒ Realitzar acompanyaments a processos d’auditoria i inspecció. ‒ Preparar documents, proves i altres elements vinculats a la celebració de judicis o altres accions de l’àmbit jurídic-laboral. REQUERIMENTS: Master en prevenció de riscos laborals, 3 especialitats QUÈ OFERIM: Aprenentatge continu, flexibilitat horària, teletreball SALARI: 21.500€ bruts anuals i passats 6 mesos 24.000€ JORNADA: 40 hores setmanals HORARI: Matins i dues tardes de dilluns a divendres