Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


COORDINADOR/A de CENTRE KĀLIDA SANT PAU
Publicació: 15/12/2017
Referència: 4953
Descripció:

La Fundació Kālida, constituïda l’any 2016 a Barcelona amb l'impuls de la Fundació Privada Nous Cims així com la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, promou un model d'assistència psicosocial, per a pacients amb càncer, centrat en la persona. El seu objectiu és crear centres, situats a pocs metres dels Serveis d'Oncologia dels hospitals públics de referència en tractaments del càncer, amb espais per acollir i acompanyar les persones que ho necessitin així com als seus familiars, amics o cuidadors. En ells trobaran suport pràctic, emocional i social, un ambient agradable especialment dissenyat per a sentir-se acompanyades, informades i compreses. Aquest servei - totalment gratuït - té com a finalitat complementar els tractaments mèdics dels hospitals i s'inspira en el model d'atenció psicosocial de l'ONG escocesa Maggie's, formant part de la seva xarxa internacional de centres. El primer centre a inaugurar serà Kālida Sant Pau, que obrirà les portes al juliol de 2018 al recinte de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. RESPONSABILITATS i FUNCIONS BÀSIQUES: - Exercirà la responsabilitat de liderar, gestionar, administrar, desenvolupar i motivar un equip multidisciplinari de professionals, amb la missió d’executar el programa de suport integral de la Fundació Kālida, en els seus tres àmbits: emocional, pràctic i social, a les persones afectades pel càncer, les seves famílies, els seus amics i cuidadors. - Haurà d'assegurar que el programa de suport a persones afectades pel càncer, les seves famílies, els seus amics i cuidadors es proporciona i monitoritza permanentment d'acord amb les polítiques i procediments, la missió, el model, la cultura, els valors i la marca de la Fundació Kālida. - Garantirà que els recursos a la seva disposició així com el propi Centre i el programa de suport integral de la Fundació Kālida romanen actualitzats i vigents, responsabilitzant-se del seu manteniment i utilització efectiva. - Promourà tant el Centre com el programa de suport integral, per aconseguir la implicació i suport de les comunitats locals, per tal de facilitar l'accés de les persones afectades pel càncer, els seus familiars, amics o cuidadors. - Es responsabilitzarà de proposar formes creatives i innovadores d’aplicar i desenvolupar el programa de suport integral de la Fundació Kālida, en col·laboració amb diferents professionals del Centre, monitoritzant i avaluant qualsevol nova iniciativa acordada. - S'encarregarà d'analitzar la planificació estratègica del Sistema Públic de Salut (SPS) de la zona d'influència del Centre en relació amb la prestació de serveis de suport a les persones amb càncer així com mapejar els programes, projectes i activitats d'altres actors (organismes, institucions entitats) ja siguin públics, privats o no lucratius. - Cooperarà amb els professionals de les principals Unitats Assistencials de l'Àrea del Càncer (UAACA) de la zona d'influència del Centre, establint dinàmiques de col·laboració basades en la confiança, la fluïdesa i el respecte mutu. - Intervindrà en l’impuls de les investigacions i desenvolupament de programes, projectes i activitats de la Fundació ja sigui a nivell local com amb els aliats de la Fundació Kālida a nivell internacional. - Es responsabilitzarà dels processos administratius, financers i de gestió interna del Centre. - Assegurarà la captació, selecció, formació, motivació i participació activa del personal voluntari necessari així com la correcta coordinació i treball en equip entre el personal contractat i voluntari per tal de garantir el bon funcionament del Centre. - Donarà suport al Fundraiser del Centre i al seu equip, en la promoció de les col·laboracions econòmiques i/o d’altre tipus, per part de les comunitats locals de l'àrea o zones d'influència del Centre. - Juntament amb el Fundraiser del Centre, s'encarregarà de representar i promocionar a la Fundació en l'àrea d'influència del Centre. ES REQUEREIX - Alt nivell d'interlocució amb capacitat per crear, establir, aprofundir i mantenir relacions fluïdes amb actors externs altament professionalitats com les UAACA de la zona d'influència del Centre, així com d’altres actors públics, privats o d’entitats no lucratives, tant de l'àmbit oncològic com psicosocial. - Experiència, coneixements i habilitats demostrables en relació al suport de persones amb càncer i els seus entorns personals tan a nivell d’atenció individual com en grup. - Experiència en la gestió i administració de centres o unitats assistencials. - Autonomia d’actuació, flexibilitat als canvis i nous enfocaments, agilitat d’aprenentatge i captació de noves idees, adaptant-se i valorant les noves oportunitats que vagin sorgint. - Motivació per acompanyar persones afectades pel càncer i el seu entorn, liderant un programa innovador que ha de nodrir-se de les contribucions de diferents disciplines professionals. - Capacitat de decisió en entorns complexos i altament professionalitzats. - Lideratge sensible i basat en l'exemplaritat, amb una elevada orientació pel treball en equip, la participació i la col·laboració. - Disponibilitat per viatjar de forma ocasional. EXPERIÈNCIA: Al menys de 10 anys en suport directe a persones amb càncer en entorns hospitalaris i/o similars. Experiència en la gestió de recursos humans, materials i econòmics en una Organització, exercint el lideratge i la coordinació d’equips interdisciplinaris i multidisciplinaris. FORMACIÓ: Grau Universitari en Psicologia o Infermeria, amb Màster en Psicooncolgia i/o postgrau en Atenció del Càncer. IDIOMES: Anglès fluid, mínim First Certificat Domini del català i castellà OFIMÀTICA: Usuari avançat paquet Microsoft office, Internet, xarxes i correu electrònic. VALORS Els Centres Kālida no tractem pacients, sinó que acollim, acompanyem i donem suport a les persones. Els valors de tots els seus equips de professionals i/o voluntaris s’han de basar en el respecte, l'acompanyament, l'acollida, l'escolta, l'empatia, la proximitat, l'ajuda i la comprensió. S'OFEREIX: - Incorporació immediata a una Institució de caire social i en ple desenvolupament. - Contracte laboral indefinit, amb període de prova. - Retribució d’acord al càrrec, experiència i coneixements aportats Interessats enviar CV indicant la REF .: COORDK, a: BAREUS CONSULTORS / info@bareus.com Tel.935128191 / 649829334 - Responsable del procés: Tina Martínez