L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Convocatòria pública per a la cobertura d'un lloc de treball de metge/metgessa especialista en psiquiatria per a l'atenció de salut mental infanto-juv
Publicació: 06/10/2022
Referència: 13870
Descripció:

https://www.csdm.cat/ca/el-consorci/ofertes-feina/756/convocatoria-publica-per-a-la-cobertura-d-un-lloc-de-treball-de-metge-metgessa-especialista-en-psiquiatria-per-a-l-atencio-de-salut-mental-infanto-juvenil-del-csdm-amb-activitat-domiciliaria-intensiva-referencia-csm074-22 Depenent de la Direcció de Salut Mental i addiccions i de la coordinació de l’àmbit de Salut Mental infantojuvenil, la missió d’aquest lloc de treball es concreta en l’avaluació i intervenció en persones amb trastorns mentals en l’etapa infanto juvenil, des d’una perspectiva multidisciplinària i comunitària. Les funcions i responsabilitat principals del lloc són: 1. Avaluació clínica i psicopatològica de persones amb trastorns mentals i addiccions i des d’una perspectiva multidisciplinària i comunitària. 2. Realització dels plans de tractament i rehabilitació psiquiàtrica per nens i adolescents amb trastorns mentals i de conducta en règim d´hospitalització parcial. 3. Intervenció domiciliària en el marc de pacients en situació de crisi en coordinació amb altres professionals de l’àmbit infanto-juvenil del Servei de Salut Mental del CSdM. 4. Coordinació amb professionals del CSMIJ i hospitalització parcial Infanto-juvenil, la xarxa educativa i d’atenció primària. 5. Participar en activitats docents i de recerca del servei.