L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


METGE/SSA PER AL SERVEI D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES
Publicació: 27/10/2022
Referència: 13958
Descripció:

L’Hospital Universitari d’Igualada és una institució Sanitària a 40 minuts de Barcelona amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut que precisa incorporar un/una: METGE/SSA PER AL SERVEI D’URGÈNCIES I EMERGÈNCIES Formarà part del Servei d’Urgències amb més de 60.000 Urgències anuals i línies assistencials diferenciades de Medicina/Cirurgia, Traumatologia, Pediatria i Ginecologia i que disposa també d’una unitat d’observació de 8 llits. El Servei disposa de molt bona dotació tecnològica i de Base SEM per assistència prehospitalària i pel trasllat interhospitalari del pacient. Sota la dependència del Cap de Servei, es responsabilitzarà de l’Atenció als pacients amb efectivitat i d’acord amb els procediments i guies establertes al Servei. Col·laborarà i interactuarà amb els altres professionals del servei i de la resta de l’Hospital, en la creació, avaluació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. Tanmateix, participarà en la formació dels residents que facin la rotació en el Servei. Els/les candidats/es hauran de complir el requisit de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia, disposar del títol d’especialista preferiblement en Medicina Interna o Medicina Familiar o Comunitària (via MIR o disposar de la corresponent homologació) o que acreditin experiència en l’àmbit d’urgències. Es valorarà: • Experiència en servei d'urgències, emergències (SEM), medicina interna o atenció primària. • Màster en emergències/urgències • Formació contínua complementària. • Capacitat de treball en equip. S'ofereix: Contracte laboral a jornada completa o parcial amb jornades de 12 hores en torn de Dia o Nit, adaptable. Formació continuada interna i externa. Participació activa en les diferents comissions de l’hospital. Carrera professional. Conveni d’aplicació de la Sanitat Concertada. Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal. Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh@csa.cat, indicant referència Urgències.