L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE METGE/METGESSA ESPECIALISTA, AMB EL CÀRREC DE CAP DEL SERVEI DE MEDICINA INTENSIVA. Re
Publicació: 07/02/2023
Referència: 14340
Descripció:

Depenent de la Direcció Mèdica, la missió d’aquest lloc de treball és la de garantir el bon funcionament del Servei, d’acord amb els objectius del CSdM i el seu Pla Estratègic mitjançant la planificació, el control i l’avaluació del Servei, amb la finalitat d’assegurar la qualitat de l’assistència sanitària. Les funcions i responsabilitat principals del lloc són les següents: 1) Dirigir l’equip de persones al seu càrrec, d’acord amb la missió, la visió i els valors del Consorci, i amb les directrius marcades per l’equip directiu, en tot allò que fa referència al compliment dels criteris de qualitat assistencial i de la normativa laboral, i a promoure el treball en equip, la formació i el coneixement, el creixement personal i la prevenció i seguretat al lloc de treball. 2) Dirigir, organitzar i coordinar els diferents àmbits d’activitat del servei i els seus professionals per tal de garantir l’òptim funcionament del servei i de les unitats de crítics de l’Hospital de Mataró, de forma coordinada amb els diferents serveis de l’hospital. 3) Dissenyar i consensuar amb la direcció les línies estratègiques del servei i de les unitats de crítics. 4) Mantenir actualitzats els circuits i criteris de funcionament del servei d’acord a les línies estratègiques definides conjuntament amb la direcció. 5) Organitzar i liderar la docència postgrau i la recerca científica del servei. 6) Totes aquelles funcions que la direcció assistencial li assigni en relació a l’organització del servei. Es convoca el procés selectiu per cobrir un lloc de treball de metge/metgessa especialista, amb el càrrec de Cap del Servei de Medicina Intensiva amb contracte de treball fix indefinit i a jornada completa. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà des del dia de la seva publicació i fins el dia 3 de març de 2023 a les 14 hores, indicant la referència CSM016-23. S’ha de fer arribar la documentació de la manera següent: En format PDF per correu electrònic a l’adreça seleccio.personal@csdm.cat https://www.csdm.cat/ca/el-consorci/ofertes-feina/809/convocatoria-publica-per-a-la-cobertura-d-un-lloc-de-treball-de-metge-metgessa-especialista-amb-el-carrec-de-cap-del-servei-de-medicina-intensiva-referencia-csm016-23