L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

Cap de Servei d'Informació i Documentació Clínica - Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
Publicació: 14/10/2022
Referència: 13912
Descripció:

CAP DE SERVEI D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ CLÍNICA - ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA

 

DESCRIPCIÓ DE L'OFERTA

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, www.althaia.cat. La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Atenció Mutual i Privada. És una xarxa assistencial de referència per a 265.000 habitants, procedents del Bages, del Solsonès i del Moianès, així com de la Cerdanya i el Berguedà. És Hospital Universitari de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya en el grau de Medicina i Cirurgia, col·laborant també amb altres universitats.

El Servei de Documentació i Informació Clínica està format per 13 professionals i té com a responsabilitat principal vetllar per la qualitat de la història clínica, a fi que sigui una eina útil per a l’assistència dels pacients, i alhora permeti l'avaluació de la qualitat assistencial, la gestió clínica, desenvolupar recerca i docència, realitzar planificació sanitària i també fer-ne l'ús legal pertinent.

Les principals funcions de cap de servei són les següents:

 • Facilitar l’accés a la història clínica per a finalitats assistencials, dins i fora de la Institució.
 • Facilitar la disponibilitat i ús de la història clínica per a la recerca i docència, l’avaluació de la qualitat assistencial, la gestió clínica, la planificació sanitària i els usos legals.
 • Planificar i gestionar la codificació dels processos assistencials.
 • Vetllar per la qualitat de la història clínica a fi que sigui per als professionals sanitaris una eina útil per a l’assistència dels pacients.
 • Participar en el disseny i extracció d'indicadors d'avaluació de la gestió clínica i la qualitat assistencial.
 • Coordinar i avaluar la qualitat de les dades notificades a l’administració sanitària (CMBDs, llista d’espera...)
 • Donar suport als processos de facturació.

 

REQUISITS

Es requereix:

 • Títol de Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia o Infermeria, expedit per una Universitat espanyola o degudament homologat pel Ministeri competent.
 • Formació universitària relacionada amb la gestió documental clínica, gestió/creació de bases de dades i/o anàlisi estadística de les mateixes.
 • Experiència professional mínima de 5 anys com a tècnic/a superior en Documentació Clínica i Arxiu en una institució hospitalària universitària.
 • Capacitat de lideratge: habilitats de comunicació, capacitat d'organització, iniciativa i treball en equip.

Es valorarà:

 • Experiència professional mínima de 2 anys en càrrec de comanament dins l'àmbit de la informació i documentació clínica d'una institució hospitalària universitària.
 • Capacitat docent i de recerca
 • Visió global i de l’entorn
 • Adaptació als canvis (flexibilitat)

S’ofereix:

 • Contracte indefinit. Jornada completa
 • Retribució segons conveni SISCAT a determinar segons experiència i vàlua del candidat/a
 • Formació continuada i carrera professional
 • Incorporació: Immediata segons disponibilitat del candidat/a

 

INTERESSATS/DES

Inscriure's a l'oferta en el següent enllaç, adjuntant carta de presentació i CV.