L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


METGE/SSA TAULA INTERHOSPITALÀRIA
Publicació: 10/12/2022
Referència: 14100
Descripció: Ets Metge/ssa? vols formar part de l'equip de la taula interhospitalària? La missió principal del lloc de treball és gestionar el trasllat Interhospitalari a Catalunya i extracomunitari del pacient crític i/o urgent individualitzant en cada cas les necessitats que el pacient requereixi per la seva patologia, i per tant, fent recerca de l’hospital receptor adient i del recurs assistencial adequat per mantenir i donar el nivell assistencial que el pacient necessita en cada cas, prioritzant el temps de resposta i, en el cas que calgui per la seva complexitat, fer el diagnòstic mèdic. Les principals FUNCIONS de la posició són les següents:  Revisió i gestió dels incidents pendents d’assignació  Gestió de trasllat Interhospitalari.  Gestió de trasllat extracomunitari.  Registre de nous incidents via telefònica (Informació facilitada per metge responsable del pacient des de l'Hospital Emissor: anamnesis, evolució clínica, valoració patologia i criteri gravetat, tractament hospital emissor, necessitats assistencials del pacient (mèdiques i/o quirúrgiques). Resum informació rebuda i registre escrit al programa informàtic SITREM.  Mantenir contacte amb Hospital Receptor adient (amb Cap de Guàrdia, i/o metge especialista, i/o Metge UCI…).  Prendre la decisió de prioritzar trasllat i recurs adient en cada cas  Registre de trucades  Gestió del trasllat del pacient amb diferents patologies com la psiquiàtrica o d’alta complexitat. Es requereix:  Titulació de Llicenciatura o Grau en Medicina  Especialitat MIR relacionada amb les urgències, emergències o pacient crític, o mínim de 3 anys d’experiència en atenció al pacient crític (en serveis d’urgències, emergències o unitats de crítics). Es valorarà positivament:  Coneixement de la xarxa hospitalària de Catalunya i dels recursos assistencials disponibles als diferents hospitals per gestionar les demandes de trasllat.  Coneixement del funcionament i estructura del Sistema d’Emergències Mèdiques i de la coordinació interhospitalària.  Màster relacionat amb el pacient crític.