L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

OFERTA PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE METGE/ESSA ADJUNT/A, ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA, DE L’INSTITUT DE NEUROPSIQUIATRIA I ADDICCIONS (INAD)
Publicació: 30/09/2022
Referència: 13838
Descripció:

S’OFEREIX  Incorporació immediata al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona  Contracte de substitució, amb jornada laboral de 20 hores setmanals.  Integració dins de l’Àrea de Salut Mental de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.  Ubicació en un Centre de Salut Mental d'Adults de l’àrea d’influència de l’Hospital del Mar FUNCIONS  Desenvolupar tasques i habilitats en l'estudi, diagnòstic i tractament dels malalts/es amb trastorns mentals.  Participar en el seu seguiment i elaborar plans terapèutics per a pacients amb trastorns mentals.  Desenvolupar tasques de recerca clínica.  Donar formació a professionals d'altres àmbits en l'avaluació i tractament dels problemes de Salut Mental.  Participar en activitats de formació continuada, per tal de mantenir el compromís i augmentar la qualitat de les pròpies tasques. REQUISITS  Formació acadèmica:  Títol de llicenciat/ada o graduat/ada en Medicina i especialitat en Psiquiatria, amb titulació expedida per una Universitat/Ministeri espanyols o, en el seu defecte, degudament homologada pel Ministeri competent.  Experiència professional:  Experiència professional acreditada com a metge/essa especialista en Psiquiatria.