L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Oferta facultatiu/va RHB
Publicació: 10/12/2019
Referència: 9488
Descripció:

ANUNCI D'UN LLOC DE TREBALL DE FACULTATIU/VA ADJUNT/A PER AL SERVEI DE REHABILITACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA GIRONA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir un lloc vacant de treball de facultatiu/facultativa adjunt/a especialista per integrar-se al servei de Rehabilitació a jornada completa. Les persones interessades poden fer la inscripció telemàtica a la borsa de treball de l‘Institut Català de la Salut a l’enllaç següent: http://ics.gencat.cat/ca/lics/treballeu-a-lics/treball-temporal/borsa-de-treball/ Per aportar la documentació i el currículum poden contactar amb la Sra. María José González al número de telèfon 972 94 13 17 / 972 20 00 00 (ext. 116) o escriure un correu a l’adreça següent: selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat Direcció de Recursos Humans Gerència Territorial Girona