L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

Facultatiu/va especialista per al Servei d'Anatomia patològica Ref. 303-2022
Publicació: 19/12/2022
Referència: 14126
Descripció:

EL PROJECTE A DESENVOLUPAR Realitzar el diagnòstic patològic de biòpsies, citologies i autòpsies en l’àmbit d’un hospital materno-fetal i pediàtric. LES RESPONSABILITATS Realització del diagnòstic de biòpsies i citologies. Realització d’autòpsies fetals, perinatals i pediàtriques. Participar en el control de qualitat del servei. Donar suport a la docència del servei. Contribuir al desenvolupament de línies de recerca específiques. Treballar de manera interdisciplinària amb els diferents equips mèdics i unitats funcionals. JORNADA HORARI I CONTRACTE La jornada serà del 100%, de dilluns a divendres en règim de jornada partida. Amb horari de: 8:00h a 16:44h amb 1 hora per dinar, i torns rotatius de servei de guàrdies localitzables en dissabtes i festius. Contracte indefinit. Requisits EL PERFIL QUE BUSQUEM Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia. Estar en possessió del títol d’especialista en Anatomia patològica via MIR. Tenir les competències relacionades amb els nostres valors institucionals. VALOREM Haver obtingut el títol de Doctorat. Experiència i competències en recerca aplicada al camp de la patologia. Coneixements i experiència en patologia pediàtrica. Coneixements i experiència en patologia molecular. Competències docents. Publicacions científiques amb factor impacte. Experiència i competències per a treballar en equip. Coneixement de català (nivell C). Coneixement d’anglès parlat i escrit. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR Per a poder inscriure’t a aquesta oferta de treball i adjuntar el teu Currículum Vitae clica al link: https://hospitalsantjoandedeu.talentclue.com/ca/node/93101758/4590/modal Esplugues de Llobregat, 19/12/2022