L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Especialista en Pediatria (ICGON-Neonatologia) - Hospital Clínic de Barcelona
Publicació: 10/01/2020
Referència: 9778
Descripció:
L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de selecció d’Especialista en Pediatria referència 28050-2629
Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat
 https://selmed.clinic.cat/ca/node/802

L’Hospital Clínic de Barcelona convoca un procés de selecció d’Especialista en Pediatria referència 16643-2628. 


Les persones interessades hauran d’accedir mitjançant selmed.clinic.cat
 https://selmed.clinic.cat/ca/node/801