L'Acadèmia > Tauler d'anuncis > Detalls

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis

Tornar

2023-03 FACULTATIU/VA ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ
Publicació: 27/01/2023
Referència: 14281
Descripció:

Requisits:  Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia  Títol d’especialista en Endocrinologia i Nutrició Es valorarà:  Experiència en diagnòstic i tractament dels trastorns nutricionals  Experiència en malalties endocrinològiques i gestació  Experiència en Recerca Clínica  Formació específica en l’àrea de Nutrició  Títol de doctor en Medicina i Cirurgia  Coneixements d’anglès oral i escrit  Competències: • Treball en equip • Comunicació interpersonal • Servei i orientació a l’usuari/ària Altres requisits: • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). • El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de/ la Director/a de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital. • Es imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació. • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya. S’ofereix:  Categoria: Adjunt/a  Contractació indefinida en jornada a temps complet  Horari de treball de matí i tarda  Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu. Documentació i termini de presentació Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç on s’haurà d’ emplenar el formulari, enviar el CV, el barem (en format excel) i la titulació requerida. https://www.santpau.cat/ca/web/public/convocatories Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats. Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos al correu convocatoriesfacultatius@santpau.cat El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 25 de febrer de 2023