L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Metge/ssa Especialista per Hospitalització a domicili
Publicació: 13/12/2022
Referència: 14107
Descripció:

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, com a Xarxa Integrada de Serveis depenent del Servei Català de la Salut (CatSalut) que gestiona els Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, tres hospitals sociosanitaris, quatre centres de rehabilitació i diversos centres d’atenció primària amb els respectius dispensaris, selecciona: La persona s’incorporarà a un Equip d’Hospitalització a Domicili, integrat en un equip multidisciplinari dirigit a l’atenció dels pacients crònics, d’acord amb un model d’atenció centrat en les necessitats de les persones, que engloba l’Atenció Domiciliària integral, PADES i Hospitalització a Domicili. Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut. L’horari és de matins de dilluns a divendres amb guàrdies presencials dissabte matí a Hospitalització a Domicili segons roda (aproximadament 1/mes) i guàrdies telefòniques HaD i PADES festius, dissabtes tarda i diumenge segons roda (aproximadament 1 cada 2 mesos). Es requereix • Llicenciatura en Medicina • Especialitat via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol en Medicina Interna Es valora • Experiència en Hospitalització a Domicili • Experiència en atenció a pacients crònics a domicili • Formació específica en atenció al pacient pal•liatiu • Els anys d’experiència aportats S’ofereix • Contracte laboral de 12 mesos de durada amb possibilitats de continuïtat • Jornada Completa més guàrdies • Guàrdies a Hospitalització a domicili segons roda • Condicions laborals en base al II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut • Incorporació immediata o durant desembre/gener 2023 En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència MADI22 abans del 12 de gener de 2023 a: rrhhd@salutms.cat Per qualsevol dubte: 937 690 201 ext. 2179 – 2115 (Desenvolupament de Recursos Humans) / 691435639