L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


METGE/SSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA, MEDICINA INTERNA O MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA PER A FUNDACIÓ SANT FRANCESC D’ASSÍS-CSAI CAN TORRAS (ALELLA)
Publicació: 26/01/2023
Referència: 14269
Descripció:

Descripción en castellano más adelante METGE/SSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA, MEDICINA INTERNA O MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA PER A FUNDACIÓ SANT FRANCESC D’ASSÍS-CSAI CAN TORRAS. Incorporat a l’equip de la FSFA. ·Entorn: La Fundació Sant Francesc d'Assís és una entitat sense ànim de lucre i de caràcter privat fundada en 1977. Des de fa més de 45 anys treballem amb i per les persones amb algun tipus de dependència associada a la vellesa, a la discapacitat física i a la malaltia. La FSFA consta de quatre centres al Maresme amb activitat de llarga estada, convalescència, salut mental, cures pal·liatives i geriatria. Diàriament s’atenen a més de 400 persones. La nostra experiència i voluntat de millora constant ens ha permès consolidar uns serveis d'alta qualitat convertint la FSFA en referent en el sector assistencial. Per a més informació consultar: www.fsfa.cat ·Descripció de l’ocupació: Precisem especialistes en geriatria, medicina familiar i comunitària, medicina interna o altres especialitats mèdiques. Valorem experiència en el maneig de pacient crònic, malalties infeccioses i cures pal·liatives per tal de garantir una atenció centrada en les persones i millora de la seva qualitat de vida. Oferim contracte laboral a temps complet, contracte interí indefinit, conveni SISCAT, horari matí o tarda, guàrdies i flexibilitat per a conciliació. Integració en un equip polivalent, treball inter-disciplinari i bon ambient de treball. ·Formació requerida: Llicenciatura o Grau en Medicina i Cirurgia (Disposar del Grau Universitari o d’homologació del mateix per part del Ministeri competent, que habiliti a l’exercici dins el sector públic sanitari a l’Estat Espanyol). Especialitat en Geriatria, Medicina Interna o Medicina familiar i Comunitària. Formació complementaria en Cures Pal·liatives ·Competències/Habilitats: Proactivitat, flexibilitat, professionalitat i empatia. ·Procés de selecció: Enviar el CV indicant en l’assumpte del correu electrònic “METGE/FSFA”. MÉDICO ESPECIALISTA EN GERIATRÍA, MEDICINA INTERNA O MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA PARA FUNDACIÓ SANT FRANCESC D'ASSÍS-CSAI CAN TORRAS. Incorpórate al equipo de la FSFA. ·Entorno: La Fundación San Francisco de Asís es una entidad sin ánimo de lucro y de carácter privado fundada en 1977. Desde hace más de 45 años trabajamos con y por las personas con algún tipo de dependencia asociada a la vejez, a la discapacidad física y a la enfermedad. La FSFA consta de cuatro centros en el Maresme con actividad de larga estancia, convalecencia, salud mental, curas paliativas y geriatría. Diariamente se atienen a más de 400 personas. Nuestra experiencia y voluntad de mejora constante nos ha permitido consolidar unos servicios de alta calidad convirtiendo la FSFA en referente en el sector asistencial. Para mayor información consultar: www.fsfa.cat ·Descripción de la oferta: Precisamos especialistas en geriatría, medicina familiar y comunitaria, medicina interna u otras especialidades médicas. Valoramos experiencia en el manejo de paciente crónico, enfermedades infecciosas y curas paliativas para garantizar una atención centrada en las persones y mejora de su calidad de vida. Ofrecemos contrato laboral a tiempo completo, contrato interino indefinido, convenio SISCAT, horario de mañana o tarde, guardias y flexibilidad para conciliación. Integración en un equipo polivalente, trabajo interdisciplinario y buen ambiente de trabajo. ·Formación requerida: -Licenciatura o Grado en Medicina y Cirugía (Disponer del Grado Universitario o de homologación del mismo por parte del Ministerio competente, que habilite al ejercicio dentro del sector público sanitario en el Estado Español). -Especialidad en Geriatría, Medicina Interna o Medicina familiar y Comunitaria. -Formación complementaria en Curas Paliativas. ·Competencias/Habilidades: Proactividad, flexibilidad, profesionalidad y empatía. ·Proceso de selección: Enviar el CV indicando en el asunto del correo electrónico “MÉDICO/*FSFA”.