L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Personal Mèdic Especialista en Medicina Nuclear
Publicació: 19/12/2022
Referència: 14121
Descripció:

L’INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE PRECISA COBRIR UN LLOC DE TREBALL DE PERSONAL MÈDIC ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR A LA DIRECCIÓ CLÍNICA TERRITORIAL DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DE L’IDI · LLEIDA. Contracte laboral d’interinitat per vacant a Jornada Completa (1642 hores anuals). Es valorarà experiència en PET. Les persones interessades poden trobar les bases de la convocatòria a: http://idiweb.gencat.cat/web/.content/0_Portal_Transparencia/ProcessosSelectius/20221216_Anunci-OTT-G1-Nivell-III-64-22.pdf