L'Acadèmia > Transparència

Subvencions Públiques

Relació de subvencions públiques rebudes (2020)


Diputació de Lleida

Objecte: Subvenció Congrés


Data de cobrament: 09/06/2020


Import: 1.777,85€


Document


Relació de subvencions públiques rebudes (2019)


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 10/12/2019


Import: 11.000,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 10/12/2019


Import: 15.000,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 10/12/2019


Import: 25.000,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 10/12/2019


Import: 66.904,77€


Document


Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

Objecte: Projecte GAPP


Data de cobrament: 01/01/2019


Import: 11.880,48€


Relació de subvencions públiques rebudes (2018)


Ajuntament d'Igualada

Objecte: Activitats formatives Filial


Data de cobrament: 05/01/2018


Import: 600,00€


Document


Ajuntament de Valls

Objecte: XXI Jornada de Diagnòstic Prenatal Ecogràfic


Data de cobrament: 08/06/2018


Import: 500,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 30/11/2018


Import: 11.000,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 30/11/2018


Import: 16.500,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 30/11/2018


Import: 25.000,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 30/11/2018


Import: 34.000,00€


Document


Relació de subvencions públiques rebudes (2017)


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 23/11/2017


Import: 8.630,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 23/11/2017


Import: 25.000,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 23/11/2017


Import: 3.000,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 23/11/2017


Import: 16.000,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 23/11/2017


Import: 13.694,44€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 23/11/2017


Import: 9.200,00€


Document


Relació de subvencions públiques rebudes (2016)


Ajuntament d'Igualada

Objecte: Activitats formatives Filial


Data de cobrament: 01/02/2016


Filial: Filial de l'Anoia


Import: 750,00€


Document


Servei Català de la Salut

Objecte: Desenvolupament del programa de pràctiques acadèmiques externes en l’àmbit de la coordinació de l’intercanvi d’òrgans per a trasplantaments


Data de cobrament: 01/09/2016


Import: 90.713,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 07/10/2016


Import: 25.000,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 07/10/2016


Import: 20.000,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 07/10/2016


Import: 8.116,40€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 07/10/2016


Import: 3.000,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 07/10/2016


Import: 10.000,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 07/10/2016


Import: 10.000,00€


Document


Relació de subvencions públiques rebudes (2015)


Ajuntament d'Igualada

Objecte: Activitats formatives Filial


Data de cobrament: 03/02/2015


Filial: Filial de l'Anoia


Import: 900,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 01/12/2015


Import: 25.000,00€


Document


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Objecte: Organització curs trasplantament


Data de cobrament: 01/12/2015


Import: 9.000,00€


Document


Dipsalut (Girona)

Objecte: Congrés SCB Cures Pal·liatives


Data de cobrament: 09/12/2015


Societat: Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives


Import: 2.384,65€


Document


Diputació de Lleida

Objecte: Congrés SCB Cures Pal·liatives


Data de cobrament: 16/12/2015


Societat: Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives


Import: 6.000,00€


Document