L'Acadèmia > Transparència

Estats financers i Memòria econòmica


- Estats financers i Memòria econòmica 2020


- Estats financers i Memòria econòmica 2019


- Estats financers i Memòria econòmica 2018


- Estats financers i Memòria econòmica 2017


- Estats financers i Memòria econòmica 2016


- Estats financers i Memòria econòmica 2015


- Estats financers i Memòria econòmica 2014


- Estats financers i Memòria econòmica 2013


- Estats financers i Memòria econòmica 2012