L'Acadèmia > Transparència

Auditories

- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2020


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2019


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2018


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2017


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2016


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2015


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2014


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2013


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2012


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2011


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2010


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2009


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2008


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2007


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2006


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2005


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2004


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2003


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2002


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2001


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 2000


- Informe d'auditoria de comptes anuals - 1999