Altres Informacions

Estadístiques Web

Visites a les webs de l'Acadèmia

Visites al portal web de l'Acadèmia durant els anys 2019, 2020 i 2021

Visites al portal web de l'Acadèmia i Societats durant l'any 2021

Visites al portal web de l'Acadèmia i Societats durant l'any 2020

Visites als portals web de Societats administrats pel departament l’any 2021

Nombre de visites als portals webs de Societats administrats pel departament a l'any 2021

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Acupuntura 263 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Al.lèrgia 750 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anestesiologia 1616 1059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angiologia 82 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antaomia Pat. 142 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATCTabac 550 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bioètica 76 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Major Amb. 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Màxil.lofacial 467 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Ortopèdica 2 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Toràcica 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cirurgia 195 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contracepció 24 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cures Pal.liatives 555 1278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dermatologia 123 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diabetis 224 2187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digestologia 2107 1133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Documentació M. 68 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolor 359 673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endocrinologia 90 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endoscòpia Dig. 37 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESSD 416 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmàcia Cl. 211 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisioteràpia 134 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geriatria 391 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hematologia 186 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Història Med. 33 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospitalitz.Dom 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immunologia 338 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infermeria 159 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infermeria COT 15 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Innovació Simulació 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Esport 36 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Intensiva 305 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Interna 306 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Nuclear 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Urgències 1024 1475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mal. Infecc. MC 166 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neurofisiologia 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstetrícia 616 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oncologia 149 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ondas de choque 363 1065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ORL 425 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatria 3145 4780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumologia 553 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psicol. Clínica 90 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psiquiatria i SM 975 1085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psiquiatria Inf. 322 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pàncrees 30 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rehabilitació 113 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salut Digital 67 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salut Laboral 1077 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salut Pública 41 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teràpia F. 136 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0