Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica 
X Conferència d'Experts
Pneumònia vírica en l’àmbit de la Medicina Intensiva

Dimecres, 28 de gener de 2015 | 08.30h | Sala 10 L'Acadèmia-Can Caralleu

Moderador/a:  Francisco Fernández Dorado

President de la SOCMIC

Moderador/a:  Pau Garro Martínez

Vicepresident de la SOCMIC

28-01-2015 | Sala 10

08:00 - 15:00 Antiviral agents

Ponent: Dr. Jordi Rello Condomines obrir document Antiviral agents

08:00 - 08:15 Lliurament de la documentació

08:15 - 08:30 Sessió inaugural. Acte de benvinguda

08:30 - 09:00 Paper dels virus respiratoris en la etiologia de la pneumònia adquirida a la comunitat

Ponent:  Jordi Carratalà Fernández obrir document Paper dels virus respiratoris en la etiologia de la pneumònia adquirida a la comunitat

Cap de Servei de Malalties Infeccioses. Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet, Barcelona.

09:00 - 09:30 Interacció entre pneumococ i altres virus respiratoris

Ponent:  María Luisa Pedro-Botet Montoya obrir document Interacció entre pneumococ i altres virus respiratoris

Metgessa Adjunta. Unitat de Malalties Infeccioses. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona. Membre Investigadora Grup 30 CIBERES. Instituto de Salud Carlos III.

09:30 - 10:00 Epidemiologia i impacte de la Grip A (H1N1) pdm09 a les UCIs espanyoles; període 2009-2014

Ponent:  Alejandro Rodríguez Oviedo obrir document Epidemiologia i impacte de la Grip A (H1N1)pdm09 a les UCIs espanyoles; període 2009-2014

Metge Adjunt. Servei de Medicina Intensiva. Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona. Coordinador Nacional GTEIS/SEMICYUC Grupo Español de Trabajo Gripe A Grave

10:00 - 10:30 Discussió

10:30 - 11:00 Pausa-Cafè

11:00 - 11:30 Coinfecció viral en la pneumònia nosocomial del pacient crític

Ponent:  Miquel Ferrer Monreal obrir document Neumonia Viral Asociada a la Ventilación Artificial

Director Unitat de Cures Intensives Respiratoris. Institut Clínic del Tòrax. Hospital Clínic, Barcelona. Responsable Grup 14 CIBERES. Instituto de Salud Carlos III.

11:30 - 12:00 Diagnòstic microbiològic de les pneumònies virals

Ponent:  Andrés Antón Pagarolas obrir document Diagnóstico microbiológico de las neumonías virales

Unitat de Virus Respiratoris. Secció de Virologia, Servei de Microbiologia. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

12:00 - 12:30 Mesures d'aïllament per pacients amb malalties víriques respiratòries a l'UCI

Ponent:  Carmen Ferrer Barberà  

Infermera Supervisora de Malalties Infeccioses i Control d'Infeccions. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona.

12:30 - 13:00 Ventilació mecànica i suport extracorpòria en la la hipoxèmia refractària

Ponent:  Antonio Artigas Raventós obrir document VENTILACIÓ MECÀNICA I SUPORT EXTRACORPÒRIA EN LA HIPOXÈMIA REFRACTÀRIA

Director del Centre de Crítics, Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell, Barcelona.

13:00 - 13:30 Tractament de les infeccions víriques en malalts de UCI

Ponent:  Jordi Rello Condomines  

Cap de Servei de Medicina Intensiva, Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona. Responsable Grup 18 CIBERES. Instituto de Salud Carlos III.

13:30 - 14:00 Discussió

14:00 - 14:30 Cloenda