Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Cirurgia 
XIè Congrés Català de Cirurgia

Dies 5 i 6 d'octubre de 2017| Auditori, Acadèmia - Can Caralleu

Observacions: Secretària tècnica
Cristina Rey
Telef. 93 203 07 56
cristinarey@academia.cat

05-10-2017 | Auditori

08:00 - 08:30 Registre i lliurament de la documentació

08:30 - 10:00 Taula Rodona I: Recte

Moderador/a: Dr. Pablo Collera Omazabal  

Hospital Altahia Manresa

Moderador/a: Dr. Francesc Vallribera  

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Estratègia terapèutica en el càncer de recte estadi IV en el diagnòstic.

¿Quina és la millor vía d'abordatge quirúrgic per a pacients amb N de recte inferior?

Estat actual del tractament conservador en el càncer de recte un cop obtinguda resposta completa al tractament neoadyuvant

Tècniques reconstructives després de la cirurgia extraelevadora en el tractament del càncer de recte inferior

Ponent: Dr. Eduardo García Granero

Hospital Clínic, Barcelona

10:00 - 10:30 Cafè

10:30 - 12:00 Comunicacions Orals I

12:00 - 13:00 Sessió Salvador Cardenal. Conferències dels Premis Virgili i Gimbernat

05-10-2017 | Sala 8

10:30 - 12:00 Sessió de presentació de vídeos

16:30 - 18:00 Comunicacions Orals III

05-10-2017 | Sala 9

10:30 - 12:00 Comunicacions Orals II

16:30 - 18:00 Comunicacions orals IV

05-10-2017 | Sala 1

10:00 - 10:30 Discussió Pòsters

05-10-2017 | Auditori

13:00 - 14:00 Dinar

05-10-2017 | Auditori

14:15 - 15:15 Assemblea General ordinària de la Societat Catalana de Cirurgia

15:30 - 16:30 Taula Rodona II: Discussió de casos clínics a pacient politraumàtic

16:30 - 18:00 Taula Rodona III: Discussió casos clínics: Els estudiants pregunten

05-10-2017 | Aula Gimbernat Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya | C/ del Carme, 47 (Barcelona)

20:00 - 21:15 Inauguració del Curs Acadèmic 2017-2018

05-10-2017 | Hotel Espanya | Carrer de Sant Pau, 9-11 (08001 Barcelona)

21:30 - 23:00 Sopar de la Societat Catalana de Cirurgia

06-10-2017 | Sala 8

11:00 - 12:30 Sessió de presentació de vídeos II

06-10-2017 | Sala 9

11:00 - 12:30 Comunicacions Orals VI

06-10-2017 | Auditori

09:00 - 10:30 Taula Rodona IV : Innovació en paret abdominal

10:30 - 11:00 Cafè

11:00 - 12:30 Comunicacions Orals V

12:30 - 13:30 Les cinc millors comunicacions

13:30 - 13:45 Cloenda

06-10-2017 | Sala 1

10:30 - 11:00 Discussió Pòsters