Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Farmàcia Clínica 
XXIV Jornada Anual Farmàcia Clínica
La infecció des d’un altre perspectiva

Dimarts, 19 de juny de 2018 | Auditori| L'Acadèmia - Can Caralleu

19-06-2018 | Auditori

09:30 - 10:00 Rececpció i lliurament documentació

10:00 - 10:20 Inauguració Oficial

10:20 - 11:15 Conferència Inaugural

Epidemiologia de les malalties transmissibles al segle XXI

11:15 - 12:15 Controversies

Profilaxi pre-exposició

La industria i la investigació en antibiòtics

12:15 - 12:45 Pausa cafè

12:45 - 13:30 Experiències

PROA Hospital

PROA Atenció Primària

La farmàcia Comunitària en la promoció de lús racional dels antibiòtics

13:30 - 13:40 Presentació dels premis RUTA EXCEL·LÈNCIA

13:40 - 14:15 Passat, present i futur de l'antibioteràpia

14:15 - 14:30 Cloenda

14:30 - 15:15 Dinar

15:15 - 16:30 UPDATE en antibiòtics i premi al millor cas

16:30 - 17:30 Conclusions

19-06-2018 | 15:00 - 18:00 | Sala 9