Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Pàncrees 
Curs Actualització en Patologia Pancreàtica

Dimarts, 9 d'octubre de 2018|09:00| Sala d'Actes Hospital Universitari de Bellvitge

09-10-2018 | 08:30 - 20:00 | Sala d'Actes Hospital Universitari de Bellvitge | Feixa Llarga, s/n (Hospitalet de Llobregat)

08:50 - 09:00 Inauguració

Ponent: Dra. Cristina Capdevila  

Directora de l'Hospital Universitari de Bellvitge

Ponent: Dra. Teresa Serrano  

Presidenta de la Societat Catalana de Pàncrees

Ponent: Dr. Juli Busquets Barenys  

Director Curs

09:00 - 11:00 Pancreatitis Aguda

Moderador/a: Dr. Francisco García Borobia  

Servei de Cirurgia de l'Hospital Parc Taulí

Moderador/a: Dra. Esther Fort Martorell  

Servei de Digestologia de l'Hospital Josep Trueta

Col·leccions pancreàtiques: ens hem posat d'acord?

Ponent: Dr. Lucas Ilzarbe Sánchez

Servei de Digestologia de l'Hospital del Mar

Cal punxar la necrosi de la pancreatitis aguda?

Ponent: Dra. Eva Santafosta Gómez

Medicina Intensiva. Hospital Universitari de Bellvitge

Drenatge percutani: indicacionsi complicacions

Ponent: Dr. Juan Carlos Pernas

Servei de Radiologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Ponent: Dr. Oriol Sendino García

Servei de Digestologia de l'Hospital Clínic

Drenatge endoscòpic: indicacions i complicacions

Step up approach: concepte i complicacions

Ponent: Dr. Lluís Secanella

Servei de Cirurgia de l'Hospital Universitari de Bellvitge

Casos clínics i discussions

11:00 - 11:30 Descans-Cafè

11:30 - 13:30 Pancreatitis crònica

Moderador/a: Dr. Xavier Molero Richard  

Servei de Digestologia. Hospital de la Vall d'Hebron

Moderador/a: Dr. Esteban Cugat Andorra  

Servei de Cirurgia de l'Hospital Mútua de Terrassa

Pancreatitis crònica focal vs neoplàsia: l'etern dilema

Ponent: Dra. Eva Vaquero Raya

Servei Digestologia de l'Hospital Clínic

S'ha de tractar la insuficiència pancreàtica? Quan iniciar el tractament?

Ponent: Dr. Jaume Boadas Mir

Servei Digestologia del Consorci Sanitari de Terrassa

Com tractar l'estenosi biliar per pancreatitis crònica?

Ponent: Dr. Carme Loras Alastruey

Servei Digestologia de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa

Quan indicar la cirurgia per dolor i quina cirurgia indicar?

Ponent: Dr. Jordi Olsina Kissler

Servei de Cirurgia de l'Hospital Arnau de Vilanova

Lesions quístiques en malalts amb pancreatitis crònica: què hem de fer?

Ponent: Dra. María Gloria Fernández Esparrach

Servei de Digestologia de l'Hospital Clínic

Casos clínics i discussió

13:30 - 14:30 Dinar

14:30 - 16:30 Tumors neuroendocrins i neoplàsia mucinosa papil·lar intraductal de pàncrees (TNE i NMPI)

Moderador/a: Dr. Xavier Merino Casabiel  

Servei de Radiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

Moderador/a: Dr. Joan Fabregat Prous  

Servei de Cirurgia de l'Hospital Universitari de Bellvitge

TNE no funcionants pancreàtics: cirurgia o seguiment?

Ponent: Dra. Margarida Casellas Robert

Servei de Cirurgia de l'Hospital Dr. Josep Trueta

Tractament dels TNE amb malaltia avançada

Ponent: Dr. Jaume Capdevila

Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

Maneig de la lesió quística incidental de pàncrees

Ponent: Dr. Carles Guarner Argente

Servei de Digestologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Límits de la citologia a la NMPI

Ponent: Dr. Manel Solé

Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic

Indicacions i complicacions de la cirurgia econòmica del pàncrees

Ponent: Dr. Ignasi Poves Prim

Servei de Cirurgia de l'Hospital del Mar

Casos clínics i discussió

16:30 - 17:00 Descans - Cafè

17:00 - 19:00 Adenocarcinoma de Pàncrees

Moderador/a: Dr. Joaquim Balsells  

Servei de Cirurgia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

Moderador/a: Dra. Joan Maurel Santasusana  

Servei d'Oncologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Novetats anatomo-Patològiques en el Càncer de Pàncrees

Ponent: Dra. Teresa Serrano

Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Universitari de Ballvitge

Criteris radiològics de ressecabilitat

Ponent: Dr. Damian Gil Bello

Servei de Radiologia de l'Hospital Parc Taulí

Opcions tècniques i operabilitat en el càncer de pàncrees

Ponent: Dr. Santiago Sánchez

Servei de Cirurgia de l'Hospital Clínic

Valoració nutricional en el pacient oncològic

Ponent: Dr. Rafael López

Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Universitari de Bellvitge

Novetats en el tractament sistèmic del càncer de pàncrees

Ponent: Dra. Teresa Macarulla Macarulla

Servei d'Oncologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

Casos clínics i discussió

19:30 - 20:00 Cloenda

Ponent: Dra. Àngels Ginés Gibert  

Servei de digestologia de l'Hospital Clínic

Ponent: Dr. Juli Busquets Barenys  

Servei de Cirurgia de l'Hospital Universitari de Bellvitge