Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Pneumologia 
XXXVI Diada Pneumologica

Divendres, 13 d'abril i dissabre, 14 d'abril de 2018 | Palau de Congressos de Lleida. La Llotja

13-04-2018 | 08:30 - 09:00 | Foyer | Conjunt (*)

08:30 - 09:00 Registre i lliurament de la documentació

13-04-2018 | Auditori Leandre Cristòfol | Mèdic (*)

09:00 - 10:00 Sessió: Actualització en Bronquièctasis

Repte i actitud davant la resistència antibiòtica

Comparació i actitud davant les diferents guies de bronqièctasis

10:00 - 11:00 Sessió: Trastorns Respiratoris del son. Aspectes actuals

Mortalitat en pacients en apnea del son en tractament amb CPAP

Personalització del diagnòstic, tractament i seguiment del pacient amb SAHS

13-04-2018 | Meeting Room 1 | Infermeria i Fisioteràpia (*)

09:00 - 10:00 Taula Rodona: Trastorns i Abordatge Nutricional en el pacient amb MPOC

Abordatge nutricional en el pacient amb MPOC: malnutrició silenciada

Aspectes pràctics: suport i recomanacions dietètic-nutricionals en MPOC

10:00 - 11:00 Taula Rodona: Activitat Física en el pacient amb malalties respiratòries cròniques

Instruments de mesura en l'activitat física

Intervencions per incrementar la AF en pacients amb malaltia respiratòria crònica

13-04-2018 | Foyer | Conjunt (*)

11:00 - 11:30 Descans - Cafè - Visita Zona Exposició Comercial

13-04-2018 | Auditori Leandre Cristòfol | Mèdic (*)

11:30 - 12:30 Sessió: Asma

El microbioma respiratori en asma

Asma greu eosinofílica: Nous tractaments

12:30 - 13:30 Sessió: Nous conceptes en el maneig de la MPOC

Bacteris, virus i biomarcadors en les exacerbacions de la MPOC

Noves evidències en la MPOC

13-04-2018 | Meeting Room 1 | Infermeria i Fisioteràpia (*)

11:30 - 12:15 Fisoteràpia Respiratòria en Bronquièctasis

12:15 - 13:30 Taula Rodona: Abordatge del pacient amb malaltia respiratòria avançada

13-04-2018 | Auditori Leandre Cristòfol | Conjunt (*)

13:30 - 14:00 Inauguració Oficial

13-04-2018 | Sala Multifuncional | Conjunt (*)

14:00 - 15:00 Dinar

13-04-2018 | Auditori Leandre Cristòfol | Conjunt (*)

15:00 - 16:00 Conferència Magistral: MPOC: Mes enllà del Tabac

13-04-2018 | Auditori Leandre Cristòfol | Mèdic (*)

16:00 - 17:00 Sessió: Taula Multidisciplinar en Fibrosi Pulmonar

Actualització 2017 de la guia Fleischner per a patró radiològic NIU

Visió AP de la criobiopsia vs biopsia quirúrgica en el diagnòstic de les EPID

Tractament farmacològic en la fibrosis pulmonar no FPI vs FPI

13-04-2018 | Meeting Room 1 | Infermeria i Fisioteràpia (*)

16:00 - 17:00 Taula Rodona: O2 d'Alt Fluxe en Hipoxèmia

13-04-2018 | Foyer | Conjunt (*)

17:00 - 17:30 Descans - cafè - Visita Exposició Comercial

13-04-2018 | Auditori Leandre Cristòfol | Mèdic (*)

17:30 - 18:30 Sessió: Nous Aspectes en el Càncer de Pulmó

Medicina de precisió en oncologia toràcica i immunoteràpia

Biomarcacors en càncer de pulmó. Biòpsia líquida

13-04-2018 | Meeting Room 1 | Infermeria i Fisioteràpia (*)

17:30 - 18:30 Taula Rodona: Rehabilitació Pre i Postquirúrgica en Cirurgia Toràcica

13-04-2018 | Auditori Leandre Cristòfol | Conjunt (*)

18:30 - 19:00 Assemblea General Ordinària

13-04-2018 | Sala Multifuncional | Conjunt (*)

21:30 - 24:00 Sopar i entrega de Premis i Beques

14-04-2018 | Sales Paraleles | Conjunt (*)

09:00 - 10:30 Sessions Simultànies de Pòsters

Sessió ASMA

Sessió MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA

Sessió INSUFICIÈNCIA VENTILATÒRIA I TRASTORNS DEL SON

Sessió INFECCIÓ - ONCOLOGIA

Sessió INTERSTICI i MISCEL·LÀNIA

14-04-2018 | Foyer | Conjunt (*)

10:30 - 11:00 Descans - Cafè- Visita Exposició Comercial

14-04-2018 | Auditori Leandre Cristòfol | Conjunt (*)

11:00 - 12:30 Sessió: Presentació de Comunicacions Orals i Projectes de Recerca

12:30 - 14:00 Sessió: L'Entorn i la Salut Respiratòria

Factor ambiental i salut respiratòria

Alimentació i salut respiratòria

Exercici i salut respiratòria

14:00 - 14:30 Cloenda