Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia 
23è Congres SCGiG

Dies 19 i 20 d'octubre de 2017| Acadèmia Can Caralleu

19-10-2017 | 09:00 - 20:00 | Sala 1

19-10-2017 | 09:00 - 20:00 | Sala 3

19-10-2017 | 09:00 - 20:00 | Sala 8

19-10-2017 | 09:00 - 20:00 | Auditori

20-10-2017 | 09:00 - 19:00 | Sala 3

20-10-2017 | 09:00 - 19:00 | Sala 9

20-10-2017 | 09:00 - 19:00 | Auditori