Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac 
IX Jornada SCATT

Divendres, 15 de febrer de 2019

15-02-2019 | 07:00 - 15:00 | CaixaForum Barcelona | Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, (08038 Barcelona)

08:30 - 09:00 Registre i lliurament de la Documentació

09:00 - 09:15 Inauguració oficial- Benvinguda

09:15 - 10:15 Taula col.loqui ~ Tabaquisme i presons

L'experiènica de Lledoners

La preintervenció com element d'èxit

L'experiència de Mas Enric

Una visió històrica del abordatge del tabaquisme als centres de JJ

la visió de la direcció de centre

10:15 - 11:15 Taula rodona ~ L'esport: Espai de creixement personal

El llegat de Johan Cruyff / Fundació Cruyff

Futbol Club Barcelona & Girona Futbol Club

11:40 - 12:20 Taula rodona ''xarxa'': Tabac, més enllà de la salut, salut a totes les polítiques

12:20 - 12:50 Presentació comunicacions orals

12:50 - 13:15 Entrega de premis

Entrega de premis a les millors comunicacions

Entrega de premis: Històries d'ex-fumadors

13:15 - 13:45 Taula rodona clausura

Tabaquisme ambiental i salut infantil