Acadèmia
imatge entitat
Societat Catalana de Pediatria 
Vlll Curs d'Immunodeficiències Primàries

Dies 18, 19, 24 i 26 d'abril de 2017|16.30h| Sala 1 | L'Acadèmia, Can Caralleu

17-04-2018 | 15:00 - 17:00 | Auditorium at Hospital General Vall d'Hebron | Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 ( 08035 Barcelona)

15:00 - 17:00 Trasplantament de precursors hematopoètics a les noves IDP

Ponent:  Andrew Gennery  

Great North Children's Hospital. Newcastle upon Tyne

18-04-2018 | Sala 1

16:30 - 16:40 Benvinguda i presentació de l'ESID.

Ponent:  Pere Soler Palacín  

Vall d’Hebron Campus Hospitalari

16:40 - 17:15 Com funciona el sistema immunitari.

Ponent:  Manel Juan Otero  

17:15 - 17:45 Signes d'alerta i classificació de les IDP.

Ponent:  Laia Alsina  

Hospital Sant Joan de Déu

17:45 - 18:00 Descans

18:00 - 18:30 Proves diagnòstiques bàsiques per al diagnòstic de les IDP

Ponent:  Mònica Martínez Gallo  

Vall d’Hebron Campus Hospitalari

18:30 - 20:30 Tractament de les IDP: gammaglobulines, vacunes i antibiòtics

Ponent:  Aurora Fernández-Polo  

Vall d’Hebron Campus Hospitalari

Ponent:  Jacques Rivière  

Vall d’Hebron Campus Hospitalari

19-04-2018 | Sala 1

16:30 - 17:00 IDP per defectes de producció d'anticossos.

Ponent:  Pilar Llobet Agulló  

Hospital de Granollers

17:00 - 17:30 IDP per defectes del limfòcit T. Cribratge neonatal.

Ponent:  Pere Soler Palacín  

Vall d’Hebron Campus Hospitalari.

17:30 - 18:00 Tractament de les IDP: bases del Trasplantament de precursors hematopoètics (TPH) i teràpia gènica.

Ponent:  Isabel Badell  

Hospital de St. Pau

18:00 - 18:30 Descans

18:30 - 20:30 Casos clínics pràctics

Ponent:  Àngela Deyà  

Hospital Sant Joan de Déu

24-04-2018 | Sala 1

16:30 - 17:00 Malalties autoinflamatòries

Ponent:  Juan Ignacio Aróstegui  

Hospital Clínic Barcelona

17:00 - 17:30 Altres IDP ben definides

Ponent:  Mònica Piquer Gibert  

Hospital Sant Joan de Déu.

17:30 - 18:00 IDP per defecte de complement

Ponent:  Clara Franco Jarava  

Vall d’Hebron Campus Hospitalari.

18:00 - 18:15 Descans

18:15 - 18:45 IDP per defectes fagocítics

Ponent:  Andrea Martín Nalda  

Vall d’Hebron Campus Hospitalari.

18:45 - 20:30 Casos clínics pràctics

Ponent:  Aina Teniente  

Hospital Germans Trias.

26-04-2018 | Sala 1

16:30 - 17:00 IDP per disregulació immunitària i limfoproliferació.

Ponent:  Jose Luís Dapena  

Vall d’Hebron Campus Hospitalari.

17:00 - 17:30 IDP per defectes de la immunitat innata

Ponent:  Laia Alsina  

Hospital Sant Joan de Déu

17:30 - 18:15 Casos clínics pràctics

Ponent:  Laia Alsina  

Hospital Sant Joan de Déu

18:15 - 18:30 Descans

18:30 - 19:15 Examen (realització i correcció)

Ponent:  Pere Soler Palacín  

Vall d’Hebron Campus Hospitalari.

19:15 - 20:30 Què hem après?

Ponent:  Pilar Llobet Agulló  

Hospital de Granollers