Acadèmia
Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Curs d'Especialització en Escales Clíniques de mesura en Psiquiatria

Del 1 de Febrer de 2018 al 22 de Febrer de 2018 | A l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Can Caralleu

Observacions: La utilització d'escales de mesura en Psiquiatria s'ha convertit en una necessitat no només en activitats vinculades amb la recerca, sinó també en les activitats dins l'àmbit assistencial per garantir una adequada qualitat, dins d'uns paràmetres estandarditzats. Són eines de mesura que ens ajuden a objectivar quadres clínics i evolució dels mateixos en els pacients amb malaltia mental. Alhora el seu ús ens permet valorar l'adequació del tractament proposat tant psicofarmacològic com d'altres tipus d'intervencions més psicosocials.
Considerem que un coneixement adequat de les escales clíniques de mesura bàsiques és útil per una bona pràctica clínica, per homogeneïtzar-les i el seu ús és necessari per realitzar activitat investigadora dins els projectes i grups de recerca. Es tracta d'un curs anual dirigit a metges i metgesses i especialistes en psiquiatria i psicologia, que es realitza des de fa anys, organitzat des de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental amb l'objectiu principal de conèixer i aprofundir en les escales clíniques que s'utilitzen amb mes freqüència dins l'àmbit de la Salut Mental. Són escales que han estat validades en el nostre medi, i que inclouen 4 dels grans trastorns mentals greus.
L'objectiu principal és l'adequat coneixement d'alguns instruments d'avaluació com són les escales clíniques plantejades en aquest curs, en ser de les més rellevants en la pràctica clínica diària en el camp de la Psiquiatria.
El curs està reconegut amb 1,5 crèdits ECTS per la Universitat de Girona -UdG, Universitat de Lleida -UdL, la Universitat Rovira i Virgili -URV, la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB i la Universitat Internacional de Catalunya -UIC.

01-02-2018 | Sala 3

16:00 - 20:00 Escala Young Mania

Ponent: Dra. Mercè Comes  

Infermera, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

07-02-2018 | Sala 2

16:00 - 20:00 Escala PANNS Esquizofrènia

Ponent: Dra. Elena Huerta Ramos  

Psicòloga, Parc Sanitari Sant Joan de Dèu

15-02-2018 | Sala 5

00:00 - 00:00 Escala de Depressió

Ponent: Dr. Javier de Diego Adeliño  

Doctor en Medicina i Cirurgia, Hospital de Sant Pau

Ponent: Dra. Dolors Puigdemont Campos  

Psiquiatra, Hospital de Sant Pau

22-02-2018 | Sala 2

16:00 - 20:00 Escala de Yale Brown

Ponent: Dr. Pino Alonso Ortega  

Doctora en Medicina i Cirurgia, Hospital Universitari de Bellvitge

Ponent: Dr. Cinto Segalàs Cosi  

Doctor en Medicina i Cirurgia, Hospital Universitari de Bellvitge