Acadèmia
Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut
Societat Catalanobalear de Cures Pal·liatives
Decisions compartides al final de la vida en pacients amb competència limitada: a propòsit d'un cas

Dimarts, 21 de març de 2017 | 16:00h | Sala d'Actes de l'Hospital Sant Rafael

21-03-2017 | 16:00 - 17:30 | Hospital Sant Rafael | Passeig Vall d'Hebron 107 (Barcelona)

16:00 - 17:30 Decisions compartides al final de la vida en pacients amb competència limitada: a propòsit d'un cas

Moderador/a: Dr. Germán Diestre Ortin  

Unitat de Psicogeriatria i Membre del Comitè d'Ètica Assistencial. Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell.

Ponent: Sra. Mercè Taló Doña  

PADES. Unitat de Gestió del Coneixement i Membre del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Anoia Hospital d’Igualada. Consorci Sanitari Anoia

Ponent: Dr. Pedro. J. Regalado Doña  

Àrea de Psicogeriatria i Membre del Comitè d’Ètica Assistencial Hospital Benito Menni CASM – Germanes Hospitalàries. Sant Boi de Llobregat