Beques i Premis

+ Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Premi Bartolomé Cabrer

Entitat: Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 03/04/2020

Dotació: 2.000,00€

Objectiu: 

Informació: 

La Societat Catalanobalear de Medicina Interna (SCBMI) convoca el premi Bartolomé Cabrer a la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l’any 2019, d’acord amb les bases següents:
1.- Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci en actiu de la SCBMI.
2.- El tema de la Tesi Doctoral ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la Medicina Interna: assistencials, epidemiològics, recerca, organitzatius, docents etc.
3.- L'aspirant al premi ha de ser especialista en Medicina Interna, o metge resident d’aquesta especialitat vinculat a una Institució Sanitària de Catalunya i, soci de la SCBMI des d’abans del 31 de desembre de 2019.
4.- La investigació objecte de la Tesi Doctoral haurà d’haver-se desenvolupat, almenys parcialment, en un Centre Sanitari de Catalunya o Balears.
5.- Els aspirants als Premis de la SCBMI (Premi Joan Vivancos, Premi Jove Investigador, Premi Bartolomé Cabrer) només poden presentar-se a un dels premis convocats.
6.- Per seleccionar la Tesi Doctoral guanyadora es tindran en compte els següents aspectes: qualitat de la revista on s’han publicat els articles de la Tesi, metodologia emprada, repercussió clínica i aplicabilitat del resultats a la pràctica assistencial habitual.
7.- El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la SCBMI i un representant de la filial de les Illes Balears.La decisió del jurat serà inapel·lable.
8.- La dotació del premi serà de 2.000,00 euros.

9.- La data límit de presentació és el dia 23 de març de 2020, a les 24:00 hores. TERMINI AMPLIAT FINS 3 D'ABRIL DE 2020, 24:00H
10.- El lliurament del premi es farà a la Jornada de lliurament de Premis de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (19 de maig de 2020).
11.- El premiat exposarà un resum de la seva Tesi Doctoral durant una sessió ordinària de la SCBMI en una data pendent de concretar.
12.- Els sol·licitants hauran d’aportar la següent documentació en format digital:
- Tesis Doctoral ( arxiu electrònic en format PDF)
- Certificació de la data de lectura.
- Currículum vitae
- Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.
13.- La sol·licitud anirà adreçada a la següent persona:
A l’atenció de Jorgina Fabré (Premi Bartolomé Cabrer)
Secretaria Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Correu electrònic jorginafabre@academia.cat
14.- La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.
Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna


+ Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Premi Investigador Jove a la millor publicació científica

Entitat: Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 03/04/2020

Dotació: 2.000,00€

Objectiu: 

Informació: 

La Societat Catalanobalear de Medicina Interna (SCBMI) convoca el premi investigador jove, al millor treball científic publicat durant l’any 2019, d’acord amb les bases següents:
1.- Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci en actiu de la SCBMI.
2.- El tema de la publicació ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la Medicina Interna: assistencials, epidemiològics, recerca, organitzatius, docents etc.
3.- L'aspirant al premi ha de ser el primer signant de l'article, tenim 35 anys o menys, especialista en Medicina Interna, o metge resident d’aquesta especialitat vinculat a una Institució Sanitària de Catalunya i, soci de la SCBMI des d’abans del 31 de desembre de 2019.
4.-El treball presentat ha de ser preferentment un article original. No s’acceptaran cartes científiques ni editorials.
5.- La investigació objecte de l’article haurà d’haver-se desenvolupat, almenys parcialment, en un Centre Sanitari de Catalunya o Balears.
6.- Els aspirants als Premis de la SCBMI (Premi Joan Vivancos, Premi Jove Investigador, Premi Bartolomé Cabrer) només poden presentar-se a un dels premis convocats.
7.- Per seleccionar l’article guanyador es tindran en compte els següents aspectes: qualitat de la revista on s’ha publicat, metodologia emprada, repercussió clínica i aplicabilitat del resultats a la pràctica assistencial habitual.
8.- El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la SCBMI. La decisió del jurat serà inapel·lable.
9.- La dotació del premi serà de 2.000,00 euros.
10.- La data límit de presentació és el dia 23 de març de 2020, a les 24:00 hores.TERMINI AMPLIAT FINS 3 D'ABRIL DE 2020, 24:00H
11.- El lliurament del premi es farà a la Jornada de lliurament de Premis de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (19 de maig de 2020).
12.- Els sol·licitants hauran d’aportar la següent documentació en format digital:
- Treball publicat
- Currículum vitae
- Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.
13.- La sol·licitud anirà adreçada a la següent persona:
A l’atenció de Jorgina Fabré (Premi Investigador Jove)
Secretaria Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Correu electrònic jorginafabre@academia.cat
14.- La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases
15.- El Premi no podrà ser atorgat a un participant que hagi rebut el mateix Premi en les dues darreres convocatòries
Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna


+ Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Premi Joan Vivancos a la millor publicació científica

Entitat: Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 03/04/2020

Dotació: 2.000,00€

Objectiu: 

Informació: 

La Societat Catalanobalear de Medicina Interna (SCBMI) convoca el premi al millor treball científic publicat durant l’any 2019, d’acord amb les bases següents:
1.- Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci en actiu de la SCBMI.
2.- El tema de la publicació ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la Medicina Interna: assistencials, epidemiològics, recerca, organitzatius, docents etc.
3.- L'aspirant al premi ha de ser el primer signant de l'article, ha d’esser especialista en Medicina Interna, o metge resident d’aquesta especialitat vinculat a una Institució Sanitària de Catalunya i, tanmateix, soci de la SCBMI des d’abans del 31 de desembre de 2019.
4.-El treball presentat ha de ser preferentment un article original. No s’acceptaran cartes científiques ni editorials.
5.- La investigació objecte de l’article haurà d’haver-se desenvolupat, almenys parcialment, en un Centre Sanitari de Catalunya o Balears.
6.- Els aspirants als Premis de la SCBMI (Premi Joan Vivancos, Premi Jove Investigador, Premi Bartolomé Cabrer) només poden presentar-se a un dels premis convocats.
7.- Per seleccionar l’article guanyador es tindran en compte els següents aspectes: qualitat de la revista on s’ha publicat, metodologia emprada, repercussió clínica i aplicabilitat del resultats a la pràctica assistencial habitual.
8.- El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la SCBMI i un especialista en Medicina Interna en actiu, soci de la SCBMI però que no pertanyi a la Junta de la Societat. La decisió del jurat serà inapel·lable.
9.- La dotació del premi serà de 2.000,00 euros.
10.- La data límit de presentació és el dia 23 de març de 2020, a les 24:00 hores. TERMINI AMPLIAT FINS 3 D'ABRIL DE 2020, 24:00H
11.- El lliurament del premi es farà a la Jornada de lliurament de Premis de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (19 de maig de 2020).
12.- Els sol·licitants hauran d’aportar la següent documentació en format digital:
- Treball publicat
- Currículum vitae
- Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.
13.- La sol·licitud anirà adreçada a la següent persona:
A l’atenció de Jorgina Fabré (Premi Joan Vivancos)
Secretaria Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Correu electrònic jorginafabre@academia.cat
14.- La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases
15.- El Premi no podrà ser atorgat a un participant que hagi rebut el mateix Premi en les dues darreres convocatòries
Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna


+ Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica
Beca de Recerca de la SCAIC

Entitat: Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 04/04/2020

Dotació: 9.000€

Objectiu: Fomentar la recerca


+ Societat Catalanobalear d'Oncologia
Beca de la Societat Catalano Balear d'Oncologia 2020

Entitat: Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 09/04/2020

Dotació: 6.000€ cadascuna

Objectiu: Dirigides a metges/ses residents d'últim any o que hagin finalitzat la seva formació en Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o Psiconcologia en els darrers cinc anys previs a la convocatòria en un centre acreditat a Catalunya o Balears, i que tinguin interès en realitzar un projecte de recerca bàsica o clínica en un hospital o institució de Catalunya


+ Societat Catalanobalear de Fisioteràpia
lX Convocatòria de Beca de Recerca en Fisioteràpia

Entitat: Societat Catalanobalear de Fisioteràpia

Termini: 11/04/2020

Dotació: 3.000€

Objectiu: Premiar un projecte de recerca dins del camp de les ciències de la salut i específicament relacionat amb la Fisioteràpia


+ Filial del Maresme
Beca Gonçal Calvo i Queraltó per a recerca en atenció Primària 2020

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 20/04/2020

Dotació: 6.000€

Objectiu: Premiar el millor projecte de recerca en Atenció Primària de salut que compleixin les bases del mateix.

Informació: 

La Filial del Maresme de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, la Vocalia del Maresme de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), i la Junta Comarcal del Maresme del CoMB convoquen aquesta ajuda per a la recerca en atenció primària en memòria de la trajectòria professional de Gonçal Calvo i Queraltó que fou metge d’Argentona.

 

Data límit de presentació de candidatures: 20 d’abril de l’any natural


Download
+ Filial del Maresme
Beca per a recerca en Infermeria 2020

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 20/04/2020

Dotació: 3.000€

Objectiu: Premiar al millor projecte de Recerca Científica d'infermeria que compleixin les bases del mateix.

Informació: 

La Filial del Maresme de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (FACMCiB), el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM)  i la Corporació de Salut Maresme i la Selva (CSMS), convoquen aquesta Ajuda a la Recerca d’Infermeria per a tots els professionals d’infermeria que treballin en centres públics o privats del Maresme.

 

Data límit de presentació de candidatures: 20 d’abril de l’any natural


Download
+ Filial del Maresme
Beca per a la recerca en Atenció Hospitalaria i Sociosanitaria 2020

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 20/04/2020

Dotació: 6.000€

Objectiu: Premiar el millor projecte de recerca en Atenció Hospitalaria i Sociosanitària que compleixin les bases del mateix.

Informació: 

La Filial del Maresme de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, la Junta Comarcal del Maresme del CoMB, el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) i la Corporació de Salut Maresme i la Selva (CSMS), convoquen aquesta Ajuda a la Recerca en atenció hospitalària o sociosanitària per a tots els professionals titulats superiors que treballin en centres públics o privats del Maresme.

Data límit de presentació de candidatures: 20 d’abril de l’any natural.


Download
+ Filial del Maresme
Premi Jaume Esperalba i Terrades 2020

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 20/04/2020

Dotació: Una placa i un diploma

Objectiu: Premiar tant els fets revellants com les trajectories professionals que hagin influit en la millora dels nivells científics, tècnics i assistencials de les Ciències de la Salut al Maresme.

Informació: 

La Filial del Maresme de l’Acadèmia amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels professionals de la salut i entitats de la comarca convoca el Premi: “Jaume Esperalba i Terrades"

 

Podran optar al Premi tots els professionals de la Salut que treballin al Maresme i les Entitats, tant públiques com  privades, que hi estiguin relacionades.

 

Es premiaran tant els fets rellevants com les trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells científics, tècnics i assistencials de les Ciències de la Salut al Maresme.

 

 

 

 

 


Download
+ Filial del Maresme
A la millor Publicació presentada per titulats en Ciències de la Salut, que siguin membres de la Filial del Maresme de l’Acadèmia

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 20/04/2020

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020 pels titulats en Ciències de la Salut que siguin socis de la Filial del Maresme de l’Acadèmia.

Informació: 

Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020 pels titulats en Ciències de la Salut que siguin socis de la Filial del Maresme de l’Acadèmia. Els candidats socis/es ha d’estar inscrits a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.


Download
+ Filial del Maresme
Premi a la millor Tesi Doctoral. Presentada en els Cursos Acadèmics 2018-2020, per col•legiats al CoMB que siguin membres de la Filial del Maresme de

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 20/04/2020

Dotació: 600€ i dipoma

Objectiu: Premiar la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos Acadèmics 2018-2020, per col•legiats al CoMB que siguin membres de la Filial del Maresme de l’Acadèmia

Informació: 

Es premiarà la millor Tesi Doctoral presentada en els últims dos cursos acadèmics  (2018-2019 i 2019-2020) llegides fins al 15 d’abril.

El doctorant haurà d’estar col·legiat al Col·legi de Metges de Barcelona.

Podran optar al Premi tots els Doctors en Medicina que siguin socis de la Filial del Maresme de l’acadèmia. El soci/a ha d’estar inscrit/a a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.


Download
+ Filial del Maresme
Premi a la Recerca Científica efectuada en la Comarca del Maresme: Àmbit Hospitalari i àmbit d'Atenció Primària.

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 20/04/2020

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Premiar els millors treballs presentats en la XXIII Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme de 2020: Àmbit Hospitalari i àmbit d'Atenció Primària.

Informació: 

Es premiaran els millors treballs presentats en la XXIII Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme, per professionals de la salut (metges, graduats d’infermeria, farmacèutics, psicòlegs, biòlegs, etc. de l’assistència primària, sociosanitària o hospitalària) en els camps de la recerca i la investigació.


Download
+ Filial del Maresme
Premi AMB ACCÈSSIT per la investigació feta i presentada per Residents en formació en qualsevol dels 2 àmbits, a la Recerca Científica efectuada en la

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 20/04/2020

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Premiar els millors treballs presentats en la XXIII Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme AMB ACCESSIT per la investigació feta i presentada per Residents en formació en qualsevol dels 2 àmbits (Hospitalari o d'Atenció Primària), a la Recerca Científica efectuada en la Comarca del Maresme.

Informació: 

Es premiaran els millors treballs presentats en la XXIII Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme, per professionals de la salut (metges, graduats d’infermeria, farmacèutics, psicòlegs, biòlegs, etc. de l’assistència primària, sociosanitària o hospitalària) en els camps de la recerca i la investigació.

Els treballs seran presentats en dos àmbits: a) Treballs d'àmbit hospitalari i b) Treballs procedents d'àmbit d'atenció primària, sociosanitària o altres àmbits no hospitalaris.


Download
+ Filial del Maresme
VII premi Eduardo Zarate 2020

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 20/04/2020

Dotació: 400€ i diploma

Objectiu: Es premiaran tant els fets (Iniciatives, publicacions, treballs de recerca) com les trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells científics, tècnics i/o assistencials de la Salut Mental al Maresme.

Informació: 

Podran optar al premi tots els professionals de la Salut Mental que treballin al Maresme i les Entitats, tan públiques com privades, que hi estiguin relacionades.

Es premiaran tant els fets (Iniciatives, publicacions, treballs de recerca) com les trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells científics, tècnics i/o assistencials de la Salut Mental al Maresme.


Download
+ Filial del Maresme
Premi treball final de grau en Infermeria de l'ESCST 2020

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 20/04/2020

Dotació: Diploma i la subscripció gratuïta durant un any a L’Acadèmia Ciències Mèdiques

Objectiu: La Filial del Maresme de l’Acadèmia i l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels futurs professionals del Grau en Infermeria.

Informació: 

Es premiaran treballs de dos modalitats: Treball de desenvolupament professionals i treball de teòric / recerca.

La Filial del Maresme de l’Acadèmia i l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels futurs  professionals del Grau en Infermeria.


Download
+ Filial del Maresme
Premi a la millor Tesi Doctoral. Filial del Maresme de l’Acadèmia.

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 20/04/2020

Dotació: 600€ i dipoma

Objectiu: A la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos Acadèmics 2018-2020, per professionals de la Salut, que siguin membres de la Filial del Maresme de l’Acadèmia.

Informació: 

Es premiarà la millor Tesi Doctoral presentada en els últims dos cursos acadèmics  (2018-2019 i 2019-2020) llegides fins al 15 d’abril.

Podran optar al premi tots els professionals de la Salut que siguin socis de la Filial del Maresme de l’acadèmia. El soci/a ha d’estar inscrit/a a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.

 

 

 

 


Download
+ Societat Catalanobalear d'Oncologia
Premi a les millor comunicacions presentades durant l'any 2019

Entitat: Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 26/04/2020

Dotació: 500€/400€/300€

Objectiu: Premiar les millors comunicacions presentades druant l'any 2019


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beques de formació per estades a l'estranger

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2020

Dotació: 18.000,00 €

Objectiu: Foment de la mobilitat internacional dels associats a la SCR per tal de realitzar estàncies formatives en centre estrangers.


+ Societat Catalana de Pàncrees
V Premi Lluïsa Guarner a la Investigació en Patologia Pancreàtica

Entitat: Societat Catalana de Pàncrees

Termini: 01/05/2020

Dotació: 650 euros

Objectiu: Reconèixer els professionals dedicats a la investigació en patologia pancreàtica que hagin publicat un treball en la literatura mèdica durant els dos anys previs a l'atorgament del premi ( treballs publicats durant els anys 2018-2019)


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
XXI Premi a la Millor Comunicació - Jornada de Cloenda curs 2019-2020

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 01/05/2020

Dotació: 1 de 650€ i 2 de 450€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Premi Vila Saborit a la millor Publicació del 2019

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 01/05/2020

Dotació: 1.000,00€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Beca de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 10/05/2020

Dotació: 3.000,00€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
VI Premi Reptes Clínics del Dia a Dia

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 10/05/2020

Dotació: 500,00€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca ABBVIE per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2020

Dotació: 6.000,00 €

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya.


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca FRESENIUS per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2020

Dotació: 6.000,00 €

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca KERN per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2020

Dotació: 6.000,00 €

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya.


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca LILLY per a projectes de recerca en artritis reumatoide de la Societat Catalana de Reumatologia

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2020

Dotació: 6.000,00 €

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca MSD per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2020

Dotació: 6.000,00 €

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca SANDOZ per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2020

Dotació: 6.000,00 €

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca SANOFI per a projectes de recerca en artritis reumatoide de la Societat Catalana de Reumatologia

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2020

Dotació: 6.000,00 €

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beca STADA per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 15/05/2020

Dotació: 6.000,00 €

Objectiu: Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya.


+ Societat Catalana de Pediatria
Premis 26a Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria

Entitat: Societat Catalana de Pediatria

Termini: 16/05/2020

Dotació: veure detall

Objectiu: Premiar els millors treballs presentats a la Reunió Anual: - Millor Comunicació Oral - Millor Comunicació Breu - Millor Cas Clínic - Millor presentació Atenció Primària - Millor presentació d'un resident - Millor tuit

Informació: 

Bases de la convocatòria

  1. Per optar als premis cal que el presentador sigui membre de la Societat Catalana de Pediatria
  2. Els resums seleccionats rebran la notificació amb la suficient antelació a fi de poder preparar tot el material audiovisual que precisin per a la seva exposició.
  3. L’elecció dels guanyadors es farà per part d’un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la Reunió Anual. La decisió del jurat serà inapel·lable.
  4. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a la Hisenda Pública d’acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d’aplicació.
  5. Els guanyadors es comprometen a publicar un article relacionat amb el treball presentat a la revista Pediatria Catalana.
  6. La proclamació dels premiats es farà a la Cloenda de la Reunió Anual
  7. El premi i el pagament del 50% de l’import serà lliurat en el transcurs de la Sessió de Cloenda i Lliurement de Premis que se celebrarà el 16 de juny de 2020, i el 50% restant en disposar de l’article apunt per ser publicat.
  8. Els premis poden declarar-se deserts i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

+ Societat Catalana de Pediatria
Beca Societat Catalana de Pediatria en col·laboració amb SANOFI PASTEUR

Entitat: Societat Catalana de Pediatria

Termini: 01/06/2020

Dotació: 4000€ per la beca més 2000€ addicionals per assistir a un congrés nacional o internacional

Objectiu: Ajuda a la millora dels programes de vacunació infantil i els professionals del seu àmbit. Edició 2019

Informació: 

La presentació de sol·licituds serà del 8 de gener de 2020 al 01 de juny del 2020, fins a les 14:00 hores.

Requisits dels sol·licitants.

Un dels investigadors del projecte haurà de ser soci de la SCP amb una antiguitat de més d’un any i estar al corrent dels pagaments de la societat . En el cas de que durant el procés d'avaluació o execució del projecte aquest investigador no mantingui aquesta afiliació, el projecte de recerca s’entendrà com a desestimat, llevat que sigui substituït per un altre membre de la SCP.

Per ampliar la informació veure documentació amb detall.


+ Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral
Premi "Dr. Pifarré"

Entitat: Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral

Termini: 31/12/2020

Dotació: 1.000€

Objectiu: 


+ Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral
Beca de Mobilitat

Entitat: Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral

Termini: 31/12/2020

Dotació: 3.000€

Objectiu: 


+ Associació Catalana de Salut Laboral
Premi Manel Baselga al millor treball sobre experiències pràctiques d'intervencions en salut laboral

Entitat: Associació Catalana de Salut Laboral

Termini: 04/03/2021

Dotació: 3.000€

Objectiu: Premiar experiències pràctiques d'intervencions en salut laboral


Download
+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
1. Premi Jaume Raventós

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2021

Dotació: 1.800,00€

Objectiu: Podran optar al Premi els treballs originals, de recerca, metaanàlisi, revisions, formació continuada, articles especials o tesis doctorals sobre Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, tant d’interès clínic com de ciències bàsiques, de l’àmbit de l’anestèsia, medicina crítica i dolor, que hagi estat publicat (excepte en format resum) en revistes indexades pròpies de l’especialitat o afins (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE), ja sigui en format paper o en format digital (Publicació Online), entre el 1 de gener i el 31 de desembre de l’any previ a la convocatòria.


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
2. Premi Miguel

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2021

Dotació: 600,00€

Objectiu: 1. Podran optar al premi els treballs publicats com a sèrie de casos, casos clínics, o imatge del mes (No s’acceptaran resums publicats) en revistes indexades pròpies de l’especialitat o afins a la mateixa (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE), ja sigui en format paper o digital (publicació online).


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
3.Premis del Congrés de la SCARTD

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2021

Dotació: Dotació segons document adjunt

Objectiu: La Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) atorga durant el Congrés bianual de la Societat els següents Premis, dotats tots ells amb una quantitat econòmica determinada cada any: Comunicacions orals: 1. Premi a la primera millor comunicació oral presentada al Congrés. La dotació econòmica serà de 300 €. La millor comunicació oral premiada tindrà dret també al Premi atorgat per la CEEA que consisteix en la matricula gratuïta a un dels seus cursos. 2. Premi a la segona millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 250 €. 3. Premi a la tercera millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 200 €. Comunicacions pòster: 1. Premi Juan Castaño al primer millor pòster presentat al Congrés. La dotació econòmica serà de 300 €. 2. Premi al segon millor pòster. La dotació econòmica serà de 200 €. 3. Premi al tercer millor pòster. La dotació econòmica serà de 150 €.