Beques i Premis

+ Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia
Premi del SCHH 2019-2020 a la millor comunicació presentada al LXl Congreso de SEHH - XXXV Congreso de la SETH

Entitat: Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 01/03/2020

Dotació: 2.000€

Objectiu: Premiar la millor comunicació presentada al LXl congerso de la SEHH - XXXV Congreso de la SETH que hagi estat realitzada per membres de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia


+ Associació Catalana de Salut Laboral
Premi Àngel de la Medicina del Treball

Entitat: Associació Catalana de Salut Laboral

Termini: 04/03/2020

Dotació: Sense dotació

Objectiu: Premiar aquella persona que s'hagi destacat en defensa de la salut de les persones que treballen.


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Taula del/la soci/a - Proposa una taula per la jornada de cloenda

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 15/03/2020

Dotació: -----

Objectiu: 


+ Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Premi Bartolomé Cabrer

Entitat: Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 23/03/2020

Dotació: 2.000,00€

Objectiu: 

Informació: 

La Societat Catalanobalear de Medicina Interna (SCBMI) convoca el premi Bartolomé Cabrer a la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l’any 2019, d’acord amb les bases següents:
1.- Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci en actiu de la SCBMI.
2.- El tema de la Tesi Doctoral ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la Medicina Interna: assistencials, epidemiològics, recerca, organitzatius, docents etc.
3.- L'aspirant al premi ha de ser especialista en Medicina Interna, o metge resident d’aquesta especialitat vinculat a una Institució Sanitària de Catalunya i, soci de la SCBMI des d’abans del 31 de desembre de 2019.
4.- La investigació objecte de la Tesi Doctoral haurà d’haver-se desenvolupat, almenys parcialment, en un Centre Sanitari de Catalunya o Balears.
5.- Els aspirants als Premis de la SCBMI (Premi Joan Vivancos, Premi Jove Investigador, Premi Bartolomé Cabrer) només poden presentar-se a un dels premis convocats.
6.- Per seleccionar la Tesi Doctoral guanyadora es tindran en compte els següents aspectes: qualitat de la revista on s’han publicat els articles de la Tesi, metodologia emprada, repercussió clínica i aplicabilitat del resultats a la pràctica assistencial habitual.
7.- El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la SCBMI i un representant de la filial de les Illes Balears.La decisió del jurat serà inapel·lable.
8.- La dotació del premi serà de 2.000,00 euros.
9.- La data límit de presentació és el dia 23 de març de 2020, a les 24:00 hores.
10.- El lliurament del premi es farà a la Jornada de lliurament de Premis de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (19 de maig de 2020).
11.- El premiat exposarà un resum de la seva Tesi Doctoral durant una sessió ordinària de la SCBMI en una data pendent de concretar.
12.- Els sol·licitants hauran d’aportar la següent documentació en format digital:
- Tesis Doctoral ( arxiu electrònic en format PDF)
- Certificació de la data de lectura.
- Currículum vitae
- Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.
13.- La sol·licitud anirà adreçada a la següent persona:
A l’atenció de Jorgina Fabré (Premi Bartolomé Cabrer)
Secretaria Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Correu electrònic jorginafabre@academia.cat
14.- La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.
Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna


+ Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Premi Investigador Jove a la millor publicació científica

Entitat: Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 23/03/2020

Dotació: 2.000,00€

Objectiu: 

Informació: 

La Societat Catalanobalear de Medicina Interna (SCBMI) convoca el premi investigador jove, al millor treball científic publicat durant l’any 2019, d’acord amb les bases següents:
1.- Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci en actiu de la SCBMI.
2.- El tema de la publicació ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la Medicina Interna: assistencials, epidemiològics, recerca, organitzatius, docents etc.
3.- L'aspirant al premi ha de ser el primer signant de l'article, tenim 35 anys o menys, especialista en Medicina Interna, o metge resident d’aquesta especialitat vinculat a una Institució Sanitària de Catalunya i, soci de la SCBMI des d’abans del 31 de desembre de 2019.
4.-El treball presentat ha de ser preferentment un article original. No s’acceptaran cartes científiques ni editorials.
5.- La investigació objecte de l’article haurà d’haver-se desenvolupat, almenys parcialment, en un Centre Sanitari de Catalunya o Balears.
6.- Els aspirants als Premis de la SCBMI (Premi Joan Vivancos, Premi Jove Investigador, Premi Bartolomé Cabrer) només poden presentar-se a un dels premis convocats.
7.- Per seleccionar l’article guanyador es tindran en compte els següents aspectes: qualitat de la revista on s’ha publicat, metodologia emprada, repercussió clínica i aplicabilitat del resultats a la pràctica assistencial habitual.
8.- El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la SCBMI. La decisió del jurat serà inapel·lable.
9.- La dotació del premi serà de 2.000,00 euros.
10.- La data límit de presentació és el dia 23 de març de 2020, a les 24:00 hores.
11.- El lliurament del premi es farà a la Jornada de lliurament de Premis de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (19 de maig de 2020).
12.- Els sol·licitants hauran d’aportar la següent documentació en format digital:
- Treball publicat
- Currículum vitae
- Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.
13.- La sol·licitud anirà adreçada a la següent persona:
A l’atenció de Jorgina Fabré (Premi Investigador Jove)
Secretaria Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Correu electrònic jorginafabre@academia.cat
14.- La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases
15.- El Premi no podrà ser atorgat a un participant que hagi rebut el mateix Premi en les dues darreres convocatòries
Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna


+ Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Premi Joan Vivancos a la millor publicació científica

Entitat: Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 23/03/2020

Dotació: 2.000,00€

Objectiu: 

Informació: 

La Societat Catalanobalear de Medicina Interna (SCBMI) convoca el premi al millor treball científic publicat durant l’any 2019, d’acord amb les bases següents:
1.- Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci en actiu de la SCBMI.
2.- El tema de la publicació ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la Medicina Interna: assistencials, epidemiològics, recerca, organitzatius, docents etc.
3.- L'aspirant al premi ha de ser el primer signant de l'article, ha d’esser especialista en Medicina Interna, o metge resident d’aquesta especialitat vinculat a una Institució Sanitària de Catalunya i, tanmateix, soci de la SCBMI des d’abans del 31 de desembre de 2019.
4.-El treball presentat ha de ser preferentment un article original. No s’acceptaran cartes científiques ni editorials.
5.- La investigació objecte de l’article haurà d’haver-se desenvolupat, almenys parcialment, en un Centre Sanitari de Catalunya o Balears.
6.- Els aspirants als Premis de la SCBMI (Premi Joan Vivancos, Premi Jove Investigador, Premi Bartolomé Cabrer) només poden presentar-se a un dels premis convocats.
7.- Per seleccionar l’article guanyador es tindran en compte els següents aspectes: qualitat de la revista on s’ha publicat, metodologia emprada, repercussió clínica i aplicabilitat del resultats a la pràctica assistencial habitual.
8.- El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la SCBMI i un especialista en Medicina Interna en actiu, soci de la SCBMI però que no pertanyi a la Junta de la Societat. La decisió del jurat serà inapel·lable.
9.- La dotació del premi serà de 2.000,00 euros.
10.- La data límit de presentació és el dia 23 de març de 2020, a les 24:00 hores.
11.- El lliurament del premi es farà a la Jornada de lliurament de Premis de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (19 de maig de 2020).
12.- Els sol·licitants hauran d’aportar la següent documentació en format digital:
- Treball publicat
- Currículum vitae
- Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.
13.- La sol·licitud anirà adreçada a la següent persona:
A l’atenció de Jorgina Fabré (Premi Joan Vivancos)
Secretaria Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Correu electrònic jorginafabre@academia.cat
14.- La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases
15.- El Premi no podrà ser atorgat a un participant que hagi rebut el mateix Premi en les dues darreres convocatòries
Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna


+ Societat Catalana de Pediatria
Premi Societat Catalana de Pediatria 2020

Entitat: Societat Catalana de Pediatria

Termini: 28/03/2020

Dotació: 600,00

Objectiu: 1. Aquest premi té per objectiu incentivar la qualitat de l’exposició i reconèixer la vàlua de la documentació que els professors del Curs Intensiu d’Actualització en Pediatria - CIAP preparen pels alumnes 2. Optaran al premi les participacions a les edicions de 2019 i 2020

Informació: 

Bases.-

3.  El professor haurà de ser soci de la Societat Catalana de Pediatria.

4.  Hi haurà un únic premi indivisible dotat amb 600 € i es lliurarà un diploma acreditatiu.

5. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis en el transcurs de la Cloenda i Lliurament de Premis que se celebrarà el juny de 2020.

 

Tribunal.-

 4. Els alumnes i el Comitè Organitzador del CIAP valoraran la qualitat de la documentació i material didàctic facilitat, així com la qualitat de l’exposició.

 5. El període de votació al llarg dels dies 27 i 28 de març de 2020

 6. La decisió serà inapel·lable i no es farà difusió de les puntuacions assignades excepte a títol individual en cas de sol·licitar-ho

+ Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia
Beca de Recerca 2020

Entitat: Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia

Termini: 28/03/2020

Dotació: 2.500 euros

Objectiu: Aquest premi està destinat a estimular als dermatòlegs joves perquè s'inicïn en la recerca en dermatologia


+ Societat Infermera Catalana en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Beca SICCOT al millor cas clinic de cures Infermeres en COT

Entitat: Societat Infermera Catalana en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 28/03/2020

Dotació: 800€ / 400€

Objectiu: Incentivar la realització i difusió de cures infermeres en COT fruit d'estratègies innovadores per resultats clínics.


+ Societat Catalana de Cardiologia
La Societat Catalana de Cardiologia convoca dues beques per a projectes de recerca originals i inèdits

Entitat: Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2020

Dotació: 10.000 €

Objectiu: 

Informació: 

Es convoquen dues beques per a projectes de recerca originals i inèdits. Cada beca està dotada amb 10.000 € més 1.000 € addicionals si el treball és acceptat per ser publicat en una revista amb Impact Factor.
La data límit de recepció de les memòries és el 30 de març de 2020.

Les BASES per a optar-hi es poden consultar al document adjunt.


+ Societat Catalanobalear d'Oncologia
Beca de la Societat Catalano Balear d'Oncologia 2020

Entitat: Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 09/04/2020

Dotació: 6.000€ cadascuna

Objectiu: Dirigides a metges/ses residents d'últim any o que hagin finalitzat la seva formació en Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica o Psiconcologia en els darrers cinc anys previs a la convocatòria en un centre acreditat a Catalunya o Balears, i que tinguin interès en realitzar un projecte de recerca bàsica o clínica en un hospital o institució de Catalunya


+ Societat Catalanobalear de Fisioteràpia
lX Convocatòria de Beca de Recerca en Fisioteràpia

Entitat: Societat Catalanobalear de Fisioteràpia

Termini: 11/04/2020

Dotació: 3.000€

Objectiu: Premiar un projecte de recerca dins del camp de les ciències de la salut i específicament relacionat amb la Fisioteràpia


+ Societat Catalanobalear d'Oncologia
Premi a les millor comunicacions presentades durant l'any 2019

Entitat: Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 26/04/2020

Dotació: 500€/400€/300€

Objectiu: Premiar les millors comunicacions presentades druant l'any 2019


+ Societat Catalana de Pediatria
Premis 26a Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria

Entitat: Societat Catalana de Pediatria

Termini: 16/05/2020

Dotació: veure detall

Objectiu: Premiar els millors treballs presentats a la Reunió Anual: - Millor Comunicació Oral - Millor Comunicació Breu - Millor Cas Clínic - Millor presentació Atenció Primària - Millor presentació d'un resident - Millor tuit

Informació: 

Bases de la convocatòria

  1. Per optar als premis cal que el presentador sigui membre de la Societat Catalana de Pediatria
  2. Els resums seleccionats rebran la notificació amb la suficient antelació a fi de poder preparar tot el material audiovisual que precisin per a la seva exposició.
  3. L’elecció dels guanyadors es farà per part d’un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la Reunió Anual. La decisió del jurat serà inapel·lable.
  4. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a la Hisenda Pública d’acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d’aplicació.
  5. Els guanyadors es comprometen a publicar un article relacionat amb el treball presentat a la revista Pediatria Catalana.
  6. La proclamació dels premiats es farà a la Cloenda de la Reunió Anual
  7. El premi i el pagament del 50% de l’import serà lliurat en el transcurs de la Sessió de Cloenda i Lliurement de Premis que se celebrarà el 16 de juny de 2020, i el 50% restant en disposar de l’article apunt per ser publicat.
  8. Els premis poden declarar-se deserts i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

+ Societat Catalana de Pediatria
Beca Societat Catalana de Pediatria en col·laboració amb SANOFI PASTEUR

Entitat: Societat Catalana de Pediatria

Termini: 01/06/2020

Dotació: 4000€ per la beca més 2000€ addicionals per assistir a un congrés nacional o internacional

Objectiu: Ajuda a la millora dels programes de vacunació infantil i els professionals del seu àmbit. Edició 2019

Informació: 

La presentació de sol·licituds serà del 8 de gener de 2020 al 01 de juny del 2020, fins a les 14:00 hores.

Requisits dels sol·licitants.

Un dels investigadors del projecte haurà de ser soci de la SCP amb una antiguitat de més d’un any i estar al corrent dels pagaments de la societat . En el cas de que durant el procés d'avaluació o execució del projecte aquest investigador no mantingui aquesta afiliació, el projecte de recerca s’entendrà com a desestimat, llevat que sigui substituït per un altre membre de la SCP.

Per ampliar la informació veure documentació amb detall.


+ Associació Catalana de Salut Laboral
Premi Manel Baselga al millor treball sobre experiències pràctiques d'intervencions en salut laboral

Entitat: Associació Catalana de Salut Laboral

Termini: 04/03/2021

Dotació: 3.000€

Objectiu: Premiar experiències pràctiques d'intervencions en salut laboral


Download
+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
1. Premi Jaume Raventós

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2021

Dotació: 1.800,00€

Objectiu: Podran optar al Premi els treballs originals, de recerca, metaanàlisi, revisions, formació continuada, articles especials o tesis doctorals sobre Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, tant d’interès clínic com de ciències bàsiques, de l’àmbit de l’anestèsia, medicina crítica i dolor, que hagi estat publicat (excepte en format resum) en revistes indexades pròpies de l’especialitat o afins (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE), ja sigui en format paper o en format digital (Publicació Online), entre el 1 de gener i el 31 de desembre de l’any previ a la convocatòria.


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
2. Premi Miguel

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2021

Dotació: 600,00€

Objectiu: 1. Podran optar al premi els treballs publicats com a sèrie de casos, casos clínics, o imatge del mes (No s’acceptaran resums publicats) en revistes indexades pròpies de l’especialitat o afins a la mateixa (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE), ja sigui en format paper o digital (publicació online).


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
3.Premis del Congrés de la SCARTD

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2021

Dotació: Dotació segons document adjunt

Objectiu: La Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) atorga durant el Congrés bianual de la Societat els següents Premis, dotats tots ells amb una quantitat econòmica determinada cada any: Comunicacions orals: 1. Premi a la primera millor comunicació oral presentada al Congrés. La dotació econòmica serà de 300 €. La millor comunicació oral premiada tindrà dret també al Premi atorgat per la CEEA que consisteix en la matricula gratuïta a un dels seus cursos. 2. Premi a la segona millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 250 €. 3. Premi a la tercera millor comunicació oral. La dotació econòmica serà de 200 €. Comunicacions pòster: 1. Premi Juan Castaño al primer millor pòster presentat al Congrés. La dotació econòmica serà de 300 €. 2. Premi al segon millor pòster. La dotació econòmica serà de 200 €. 3. Premi al tercer millor pòster. La dotació econòmica serà de 150 €.