Beques i Premis

+ Societat Catalana de Cardiologia
La Societat Catalana de Cardiologia convoca dues beques per a projectes de recerca originals i inèdits

Entitat: Societat Catalana de Cardiologia

Termini: 30/03/2019

Dotació: 10.000 €

Objectiu: 

Informació: 

Es convoquen dues beques per a projectes de recerca originals i inèdits. Cada beca està dotada amb 10.000 € més 1.000 € addicionals si el treball és acceptat per ser publicat en una revista amb Impact Factor.
La data límit de recepció de les memòries és el 30 de març de 2019.

Les BASES per a optar-hi es poden consultar al document adjunt.


+ Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació
Premi de la Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació

Entitat: Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació

Termini: 30/03/2019

Dotació: 1.800

Objectiu: Premiar el millor treball de recerca de residents i casos clínics per residents en format pòster


+ Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia
Beca de Recerca 2019

Entitat: Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia

Termini: 30/03/2019

Dotació: 2.500€

Objectiu: Estimular als dermatòlegs joves perquè s'iniciin en la recerca en dermatologia


+ Societat Catalanobalear d'Oncologia
Beques de la Societat Catalano-Balear d'Oncologia (SCBO) - 2019

Entitat: Societat Catalanobalear d'Oncologia

Termini: 31/03/2019

Dotació: 12.000

Objectiu: Van dirigides a metges/ses residents d'últim any o que hagin finalitzat la seva formació en oncologia mèdica, oncologia radioteràpica en els dos darrers anys previs a la convocatòria en un centre acreditat de Catalunya o Balears, i que tinguin interès en realitzar un projecte de recerca bàsica o clínica en oncologia en un hospital o institució de Catalunya


+ Societat Catalana d'Al.lèrgia i Immunologia Clínica
Beca de Recerca de la SCAIC

Entitat: Societat Catalana d'Al.lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 04/04/2019

Dotació: 9.000€

Objectiu:  Premiar el treball d'investigació amb aplicació clínica o bé un treball dedicat a l'estudi de mecanismes bàsics que tinguin projecció en el camp d'Al·lergologia i/o Immunologia Clínica


+ Acadèmia Mèdica Balear
I PREMI SANOFI PASTEUR - ACADÈMIA MÈDICA BALEAR A LA INNOVACIÓ EN GESTIÓ DE LA VACUNACIÓ A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA 2019

Entitat: Acadèmia Mèdica Balear

Termini: 07/04/2019

Dotació: 1700,00

Objectiu: L´Acadèmia Mèdica Balear té entre els seus objectius el promoure totes aquelles activitats científiques que repercuteixin en una millora global de la salut pública. Partint d'aquests principis l'Acadèmia Mèdica Balear i Sanofi-Pasteur convoquen aquest premi amb la finalitat de fomentar els programes innovadors en gestió de la vacunació a l’àmbit de l’atenció primària i la salut comunitària a las Illes Balears. Pot participar qualsevol persona, Equip d’Atenció Primària o grup de professionals sanitaris que treballin en aquests àmbits (sigui soci o no de l'AMB). El projecte però, ha de ser innovador i original.

Informació: 

 

1. La proposta s’ha de presentar en format Word amb un màxim de 1.500 paraules. S’ha d’incloure el títol, descripció del projecte, que aporta d’original, pràctic i reproduïble, els autors/es, els beneficis per els professionals/persones, així com reflectir els àmbits o espais on té lloc. Els autors/res estaran identificats únicament en el primer full, amb el títol del treball, per permetre l’avaluació cega del mateix.
2. S’ha d’enviar per correu electrònic a l'Acadèmia Mèdica Balear (ambalear@academia.cat) identificant a l’assumpte que es tracta del "I PREMI SANOFI PASTEUR – AMB-2019" i sol·licitant confirmació de recepció.
3. El tribunal estarà format pels membres de la Junta Permanent de la l'Acadèmia Mèdica Balear, la Coordinadora de Vacunes de la CAIB, a més d’un representant de Sanofi-Pasteur amb veu però sense vot. La decisió del tribunal serà inapel·lable. En prevenció de qualsevol conflicte d’interès, cap membre del tribunal avaluarà un projecte amb el que tingui alguna implicació, ni podrà optar al premi.
4. El termini de presentació de propostes serà 7 d´abril de 2019 a les 24 hores.
5. La dotació dels premis és la següent:
- 1er Premi: 1.700 euros
- 2on Premi: 1.150 euros
- 3er Premi: 1.150 euros
6. La cerimònia de lliurament dels premis inclourà la presentació dels treballs premiats, que serà de caràcter obligatori. En cas d’impossibilitat d’assistir-hi personalment es pot delegar en alguna altra persona.
7. La presentació d´una sol·licitud implica l´acceptació d´aquestes bases

1. La proposta s’ha de presentar en format Word amb un màxim de 1.500 paraules. S’ha d’incloure el títol, descripció del projecte, que aporta d’original, pràctic i reproduïble, els autors/es, els beneficis per els professionals/persones, així com reflectir els àmbits o espais on té lloc. Els autors/res estaran identificats únicament en el primer full, amb el títol del treball, per permetre l’avaluació cega del mateix.

 

2. S’ha d’enviar per correu electrònic a l'Acadèmia Mèdica Balear (ambalear@academia.cat) identificant a l’assumpte que es tracta del "I PREMI SANOFI PASTEUR – AMB-2019" i sol·licitant confirmació de recepció.

 

3. El tribunal estarà format pels membres de la Junta Permanent de la l'Acadèmia Mèdica Balear, la Coordinadora de Vacunes de la CAIB, a més d’un representant de Sanofi-Pasteur amb veu però sense vot. La decisió del tribunal serà inapel·lable. En prevenció de qualsevol conflicte d’interès, cap membre del tribunal avaluarà un projecte amb el que tingui alguna implicació, ni podrà optar al premi.

 

4. El termini de presentació de propostes serà 7 d´abril de 2019 a les 24 hores.

 

5. La dotació dels premis és la següent:

- 1er Premi: 1.700 euros

- 2on Premi: 1.150 euros

- 3er Premi: 1.150 euros

 

6. La cerimònia de lliurament dels premis inclourà la presentació dels treballs premiats, que serà de caràcter obligatori. En cas d’impossibilitat d’assistir-hi personalment es pot delegar en alguna altra persona.

 

7. La presentació d´una sol·licitud implica l´acceptació d´aquestes bases


+ Societat Catalana de Dolor
Vlll Reunió d'Abordatge del Dolor per a Residents i Adjunts Joves - Presentació de comunicacions - Premis Dr. Luis Aliaga

Entitat: Societat Catalana de Dolor

Termini: 08/04/2019

Dotació: 300€ per premi

Objectiu: Premiar la millor comunicació presentada a la Vlll Reunió d'Abordatge del Dolor per a Residents i Adjunts Joves


+ Societat Catalanobalear de Fisioteràpia
Beca de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia per a un projecte de recerca

Entitat: Societat Catalanobalear de Fisioteràpia

Termini: 10/04/2019

Dotació: 3000€

Objectiu: Premiar un projecte de recerca dins el camp de les ciències de la salut i específicament relacionat amb la Fisioteràpia


+ Societat Catalana de Dolor
Premi Fernando Vidal 2019

Entitat: Societat Catalana de Dolor

Termini: 12/04/2019

Dotació: 2.500€

Objectiu: Estimular els estudis sobre investigació i tractament del dolor. Premiar el millor treball original, realitzat tant a l'àmbit hospitalari com d'atenció primària, dins del camp del dolor


+ Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Premi Bartolomé Cabrer 2019

Entitat: Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 12/04/2019

Dotació: 2.000 €

Objectiu: 

Informació: 

La Societat Catalanobalear de Medicina Interna (SCBMI) convoca el premi Bartolomé Cabrer a la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en Medicina, llegida durant l’any 2018, d’acord amb les bases següents:


1.- Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci en actiu de la SCBMI.


2.- El tema de la Tesi Doctoral ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la Medicina Interna: assistencials, epidemiològics, recerca, organitzatius, docents etc.


3.- L'aspirant al premi ha de ser especialista en Medicina Interna, o metge resident d’aquesta especialitat vinculat a una Institució Sanitària de Catalunya i, soci de la SCBMI des d’abans del 31 de desembre de 2018.


4.- La investigació objecte de la Tesi Doctoral haurà d’haver-se desenvolupat, almenys parcialment, en un Centre Sanitari de Catalunya o Balears.


5.- Els aspirants als Premis de la SCBMI (Premi Joan Vivancos, Premi Jove Investigador, Premi Bartolomé Cabrer) només poden presentar-se a un dels premis convocats.


6.- Per seleccionar la Tesi Doctoral guanyadora es tindran en compte els següents aspectes: qualitat de la revista on s’han publicat els articles de la Tesi, metodologia emprada, repercussió clínica i aplicabilitat del resultats a la pràctica assistencial habitual.


7.- El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la SCBMI i un representant de la filial de les Illes Balears.La decisió del jurat serà inapel·lable.


8.- La dotació del premi serà de 2.000,00 euros.


9.- La data límit de presentació és el dia 12 d’abril de 2019, a les 24:00 hores.


10.- El lliurament del premi es farà a la Jornada de lliurament de Premis 2018/2019 de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (21 maig 2019).


11.- El premiat exposarà un resum de la seva Tesi Doctoral durant una sessió ordinària de la SCBMI en una data pendent de concretar.


12.- Els sol·licitants hauran d’aportar la següent documentació en format digital:
- Tesis Doctoral ( arxiu electrònic en format PDF)
- Certificació de la data de lectura.
- Currículum vitae
- Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.


13.- La sol·licitud anirà adreçada a la següent persona:
A l’atenció de Jorgina Fabré (Premi Bartolomé Cabrer)
Secretaria Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Correu electrònic jorginafabre@academia.cat


14.- La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases


Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna


+ Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Premi Investigador Jove a la millor publicació científica

Entitat: Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 12/04/2019

Dotació: 1.500 €

Objectiu: 

Informació: 

La Societat Catalanobalear de Medicina Interna (SCBMI) convoca el premi investigador jove, al millor treball científic publicat durant l’any 2018, d’acord amb les bases següents:


1.- Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci en actiu de la SCBMI.


2.- El tema de la publicació ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la Medicina Interna: assistencials, epidemiològics, recerca, organitzatius, docents etc.

3.- L'aspirant al premi ha de ser el primer signant de l'article, tenim 35 anys o menys, especialista en Medicina Interna, o metge resident d’aquesta especialitat vinculat a una Institució Sanitària de Catalunya i, soci de la SCBMI des d’abans del 31 de desembre de 2018.


4.-El treball presentat ha de ser preferentment un article original. No s’acceptaran cartes científiques ni editorials.


5.- La investigació objecte de l’article haurà d’haver-se desenvolupat, almenys parcialment, en un Centre Sanitari de Catalunya o Balears.


6.- Els aspirants als Premis de la SCBMI (Premi Joan Vivancos, Premi Jove Investigador, Premi Bartolomé Cabrer) només poden presentar-se a un dels premis convocats.


7.- Per seleccionar l’article guanyador es tindran en compte els següents aspectes: qualitat de la revista on s’ha publicat, metodologia emprada, repercussió clínica i aplicabilitat del resultats a la pràctica assistencial habitual.


8.- El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la SCBMI. La decisió del jurat serà inapel·lable.


9.- La dotació del premi serà de 1.500,00 euros.


10.- La data límit de presentació és el dia 12 d’abril de 2019, a les 24:00 hores.


11.- El lliurament del premi es farà a la Jornada de lliurament de Premis 2018/2019 de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (21 maig 2019).


12.- Els sol·licitants hauran d’aportar la següent documentació en format digital:
- Treball publicat
- Currículum vitae
- Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.


13.- La sol·licitud anirà adreçada a la següent persona:
A l’atenció de Jorgina Fabré (Premi Investigador Jove)
Secretaria Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Correu electrònic jorginafabre@academia.cat


14.- La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases


Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna


+ Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Premi Joan Vivancos a la millor publicació científica

Entitat: Societat Catalanobalear de Medicina Interna

Termini: 12/04/2019

Dotació: 1.500 €

Objectiu: 

Informació: 

La Societat Catalanobalear de Medicina Interna (SCBMI) convoca el premi al millor treball científic publicat durant l’any 2018, d’acord amb les bases següents:


1.- Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci en actiu de la SCBMI.


2.- El tema de la publicació ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la Medicina Interna: assistencials, epidemiològics, recerca, organitzatius, docents etc.


3.- L'aspirant al premi ha de ser el primer signant de l'article, ha d’esser especialista en Medicina Interna, o metge resident d’aquesta especialitat vinculat a una Institució Sanitària de Catalunya i, tanmateix, soci de la SCBMI des d’abans del 31 de desembre de 2018.


4.-El treball presentat ha de ser preferentment un article original. No s’acceptaran cartes científiques ni editorials.


5.- La investigació objecte de l’article haurà d’haver-se desenvolupat, almenys parcialment, en un Centre Sanitari de Catalunya o Balears.


6.- Els aspirants als Premis de la SCBMI (Premi Joan Vivancos, Premi Jove Investigador, Premi Bartolomé Cabrer) només poden presentar-se a un dels premis convocats.


7.- Per seleccionar l’article guanyador es tindran en compte els següents aspectes: qualitat de la revista on s’ha publicat, metodologia emprada, repercussió clínica i aplicabilitat del resultats a la pràctica assistencial habitual.


8.- El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la SCBMI i un especialista en Medicina Interna en actiu, soci de la SCBMI però que no pertanyi a la Junta de la Societat. La decisió del jurat serà inapel·lable.


9.- La dotació del premi serà de 1.500,00 euros.


10.- La data límit de presentació és el dia 12 d’abril de 2019, a les 24:00 hores.


11.- El lliurament del premi es farà a la Jornada de lliurament de Premis 2018/2019 de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (21 maig 2019).


12.- Els sol·licitants hauran d’aportar la següent documentació en format digital:
- Treball publicat
- Currículum vitae
- Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.

13.- La sol·licitud anirà adreçada a la següent persona:
A l’atenció de Jorgina Fabré (Premi Joan Vivancos)
Secretaria Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Correu electrònic jorginafabre@academia.cat


14.- La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases


Junta Directiva de la Societat Catalanobalear de Medicina Interna


+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Concurs de casos clínics per a residents de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 15/04/2019

Dotació: 700€ / 500€ / 300€

Objectiu: Concurs de casos clínics per a residents COT dins el programa del XXXII Congrés.


+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Premi d'Honor de la SCCOT a la trajectòria professional

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Dotació: No té dotació econòmica

Objectiu: Reconèixer a aquells especialistes que han destacat al llarg de la seva carrera per la dedicació plena i exemplar a l'assistència, la docència, la recerca o la gestió en COT.


+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Premi a l'excel.lència professional

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Dotació: No té dotació econòmica

Objectiu: Reconèixer a aquells especialistes que han destacat per haver-se convertit en referents d’àmbit nacional o internacional en un camp específic de l’especialitat.


+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Beca de la SCCOT per a ajuda a la publicació d'un treball

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Dotació: 1.000 €

Objectiu: Facilitar l’accés a la recerca dels graduats i la transferència de coneixement a la societat. Mantenir l'esperit motivador per fomentar la recerca. Facilitar la incorporació a la recerca de tots els especialistes que ho desitgin i reuneixin els requisits necessaris, perquè puguin iniciar la seva carrera professional en aquest camp.


+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Beques d'ajut per a Tesis Doctorals

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Dotació: 1.500€

Objectiu: Adjudicar 2 beques d’ajut per tal de fomentar la realització de tesis doctorals i està dirigida a membres de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT).


+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Beca Dr. Josep Trueta de Recerca

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Dotació: 8.000€

Objectiu: Facilitar suport econòmic per a la realització de projectes en l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia.


+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Borses de viatge per a estades a centres hospitalaris

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Dotació: 1.500€ / 2.000€

Objectiu: Adjudicar 3 bosses de viatge per a estades a centres hospitalaris espanyols de fora de Catalunya o de l’estranger.


+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Premi de la SCCOT al millor article original en COT

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Dotació: 1.000 €

Objectiu: Premiar al millor article original en l'àrea de cirurgia ortopèdica i traumatologia.


+ Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
Premi de la SCCOT a la millor Tesi Doctoral finalitzada

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Termini: 21/04/2019

Dotació: 1.000 €

Objectiu: Premiar a la millor Tesi Doctoral finalitzada en l’àmbit de la COT.


+ Societat Catalana de Neurologia
Beca Fundació Societat Catalana de Neurologia 2019

Entitat: Societat Catalana de Neurologia

Termini: 26/04/2019

Dotació: 5.000€

Objectiu: Premiar al millor projecte realitzat al nostre país


+ Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia
Premi Fi de Residència de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia per a la investigació en hematologia a centres mèdics de Catalunya i Balear

Entitat: Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Termini: 26/04/2019

Dotació: 25.000€

Objectiu: Afavorir i incentivar la realització de projectes de recerca a tots els hematòlegs que finalitzen o fa poc que han finalitzat el seu període de formació en l'especialitat en qualsevol centre de Catalunya i Illes Balears


+ Societat Catalana de Pàncrees
lV Premis LLuïsa Guarner a la Investigació en Patologia Pancreàtica

Entitat: Societat Catalana de Pàncrees

Termini: 26/04/2019

Dotació: 600 euros

Objectiu: Reconèixer als professionals dedicats a la investigació en patologia pancreàtica que hagin publicat un treball original en la literatura mèdica, l'any previ a l'atorgament del premi


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Premi Vila Saborit a la millor Publicació del 2018

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 30/04/2019

Dotació: 1.000€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Reumatologia
Beques Novartis de Formació per estades a l'estranger

Entitat: Societat Catalana de Reumatologia

Termini: 30/04/2019

Dotació: 24.000€

Objectiu: El foment de la mobilitat internacional dels associats de la SCR per tal de realitzar estàncies formatives en centres estrangers


+ Societat Catalana d'Al.lèrgia i Immunologia Clínica
Premi MERCK de la SCAIC

Entitat: Societat Catalana d'Al.lèrgia i Immunologia Clínica

Termini: 05/05/2019

Dotació: Inscripció, viatge i estada reunió Pediatric Allergy and Asthma Meeting

Objectiu: Premiar la millor aprotació científica ( publicació o comunicació) feta el curs 2018-2019


+ Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica
Beca Pere Gabarró i Garcia

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica

Termini: 10/05/2019

Dotació: 2500€

Objectiu: Ajut econòmic per a una estada en un centre hospitalari de l'estragner, amb el propòsit de desenvolupar una ampliació de coneixements en qualsevol àrea de la Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
Beca Societat Catalana Psiquiatria i Salut Mental

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 12/05/2019

Dotació: 3.000€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
VI Premi Reptes Clínics del Dia a Dia

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 12/05/2019

Dotació: 500 €

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
XXI Premi a la Millor Comunicació

Entitat: Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

Termini: 12/05/2019

Dotació: 1 de 650€ i 2 de 450€

Objectiu: 


+ Societat Catalana de Cirurgia
Beques de la Societat Catalana de Cirurgia per a Projectes d'Investigació

Entitat: Societat Catalana de Cirurgia

Termini: 30/05/2019

Dotació: 6.000

Objectiu: Aportar tot el suport possible per la investigació independent per part del seus socis


+ Filial del Maresme
Beca Gonçal Calvo i Queraltó per a recerca en atenció Primària 2019

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 6.000€

Objectiu: Premiar el millor projecte de recerca en atenció primària de salut que compleixin les bases del mateix.

Informació: 

La Filial del Maresme de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (FACMCiB),  la Vocalia del Maresme de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), la Delegació Comarcal del Maresme del Col·legi Oficial  de Metges de Barcelona (CoMB) convoquen aquesta ajuda per a la recerca en atenció primària en memòria de la trajectòria professional de Gonçal Calvo i Queraltó que fou metge d’Argentona.

 

Data límit de presentació de candidatures: 18 d’abril de l’any natural


Download
+ Filial del Maresme
Beca per a recerca en Infermeria 2019

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 3.000€

Objectiu: Premiar al millor projecte de Recerca Científica d'infermeria que compleixin les bases del mateix.

Informació: 

La Filial del Maresme de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (FACMCiB), el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM)  i la Corporació de Salut Maresme i la Selva (CSMS), convoquen aquesta Ajuda a la Recerca d’Infermeria per a tots els professionals d’infermeria que treballin en centres públics o privats del Maresme.

 Data límit de presentació de candidatures: 18 d’abril de l’any natural


Download
+ Filial del Maresme
Beca per a la recerca en atenció hospitalaria i sociosanitaria 2019

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 6.000€

Objectiu: Premiar el millor projecte de recerca en atenció hospitalària o sociosanitària que compleixin les bases del mateix.

Informació: 

La Filial del Maresme de la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (FACMCiB), la Delegació comarcal del Maresme del Col·legi Oficial  de Metges de Barcelona (CoMB), el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) i la Corporació de Salut Maresme i la Selva (CSMS), convoquen aquesta Ajuda a la Recerca en atenció hospitalària o sociosanitària per a tots els professionals titulats superiors que treballin en centres públics o privats del Maresme.

Data límit de presentació de candidatures: 18 d’abril de l’any natural.


Download
+ Filial del Maresme
Premi Jaume Esperalba i Terrades 2019

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: Una placa i un diploma

Objectiu: Premiar tant els fets revellants com les trajectories professionals que hagin influit en la millora dels nivells científics, tècnics i assistencials de les Ciències de la Salut al Maresme.

Informació: 

La Filial del Maresme de l’Acadèmia amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels professionals de la salut i entitats de la comarca convoca el Premi: “Jaume Esperalba i Terrades"

 

Podran optar al Premi tots els professionals de la Salut que treballin al Maresme i les Entitats, tant públiques com  privades, que hi estiguin relacionades.

 

Es premiaran tant els fets rellevants com les trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells científics, tècnics i assistencials de les Ciències de la Salut al Maresme.

 

 

 

 

 


Download
+ Filial del Maresme
A la millor publicació presentada per titulats superiors en Ciències de la Salut, que siguin membres de la Filial del Maresme de l'Acadèmia

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’u d’abril de 2018 i el 31 de març de 2019 pels titulats en Ciències de la Salut que siguin socis de la Filial del Maresme de l’Acadèmia.

Informació: 

Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’u d’abril de 2018 i el 31 de març de 2019 pels titulats en Ciències de la Salut que siguin socis de la Filial del Maresme de l’Acadèmia. Els candidats socis/es ha d’estar inscrits a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.


Download
+ Filial del Maresme
Premi a la millor Tesi Doctoral. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CoMB), Delegació Comarcal del Maresme.

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 600€ i dipoma

Objectiu: Premiar la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos Acadèmics 2017-2019, per col·legiats al CoMB, que siguin membres de la Filial del Maresme de l'Acadèmia.

Informació: 

Es premiarà la millor Tesi Doctoral presentada en els últims dos cursos acadèmics  (201672018 i 2018-2019) llegides fins al 18 d’abril.

El doctorant haurà d’estar inscrit al col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Podran optar al Premi tots els Doctors en Medicina que siguin socis de la Filial del Maresme de l’acadèmia. El soci/a ha d’estar inscrit/a a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.


Download
+ Filial del Maresme
A la millor publicació presentada per residents en formació o Diplomats en Infermeria en període de formació post-grau, que siguin membres de la Filia

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’u d’abril de 2018 i el 31 de març de 2019 pels residents en formació o Diplomats d’Infermeria en període de formació post-grau com a primer autor, socis de la Filial del Maresme.

Informació: 

8Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’u d’abril de 2017 i el 31 de març de 2019 pels residents en formació o Diplomats d’Infermeria en període de formació post-grau com a primer autor, socis de la Filial del Maresme. El soci/a ha d’estar inscrit/a a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.


Download
+ Filial del Maresme
Premi a la Recerca Científica efectuada en la Comarca del Maresme: Àmbits 1 i 2

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Premiar els millors treballs presentats en la XXII Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme de 2019.

Informació: 

Es premiaran els millors treballs presentats en la XXII Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme, per professionals de la salut (metges, diplomats d’infermeria d’assistència primària, sociosanitària o hospitalària, biòlegs, farmacèutics, psicòlegs, etc.) en els camps de la recerca i la investigació. ÀMBITS 1 i 2


Download
+ Filial del Maresme
Premi AMB ACCÈSSIT per la investigació feta i presentada per metges Residents a la Recerca Científica efectuada en la Comarca del Maresme

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 500€ i diploma

Objectiu: Premiar els millors treballs presentats en la XXII Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme AMB ACCESSIT PER LA INVESTIGACIO FETA I PRESENTADA PER METGES RESIDENTS.

Informació: 

Es premiaran els millors treballs presentats en la XXII Jornada de Recerca Sanitària en el Maresme, per professionals de la salut (metges, diplomats d’infermeria d’assistència primària, sociosanitària o hospitalària, biòlegs, farmacèutics, psicòlegs, etc.) en els camps de la recerca i la investigació.

Els treballs seran presentats en dos àmbits: a) Treballs d'àmbit hospitalari i b) Treballs procedents d'àmbit d'atenció primària, sociosanitària o altres àmbits no hospitalaris.


Download
+ Filial del Maresme
VI premi Eduardo Zarate 2019

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 400€ i diploma

Objectiu: Es premiaran tant els fets (Iniciatives, publicacions, treballs de recerca) com les trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells científics, tècnics i/o assistencials de la Salut Mental al Maresme.

Informació: 

- Podran optar al premi tots els professionals de la Salut Mental que treballin al Maresme i les Entitats, tan públiques com privades, que hi estiguin relacionades.

- Es premiaran tant els fets (Iniciatives, publicacions, treballs de recerca) com les trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells científics, tècnics i/o assistencials de la Salut Mental al Maresme.


Download
+ Filial del Maresme
Premi treball final de grau en Infermeria de l'ESCST 2019

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: Diploma i la subscripció gratuïta durant un any a L’Acadèmia Ciències Mèdiques

Objectiu: La Filial del Maresme de l’Acadèmia i l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels futurs professionals del Grau en Infermeria.

Informació: 

Es premiaran treballs de dos modalitats: Treball de desenvolupament professionals i treball de teòric / recerca.

La Filial del Maresme de l’Acadèmia i l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels futurs  professionals del Grau en Infermeria.


Download
+ Filial del Maresme
Premi a la millor Tesi Doctoral. Filial del Maresme de l’Acadèmia.

Entitat: Filial del Maresme

Termini: 13/06/2019

Dotació: 600€ i dipoma

Objectiu: Premiar la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos Acadèmics 2017-2019, per professionals de la Salut, que siguin membres de la Filial del Maresme de l'Acadèmia.

Informació: 

Es premiarà la millor Tesi Doctoral presentada en els últims dos cursos acadèmics  (2017-2018 i 2018-2019) llegides fins al 18 d’abril.  

Podran optar al Premi tots els professionals de la Salut que siguin socis de la Filial del Maresme de l’acadèmia. El soci/a ha d’estar inscrit/a a la Filial amb un mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria. 

 

 

 

 


Download
+ Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Premi a la millor comunicació del darrer any natural ( sessió ordinària o forana)

Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 13/06/2019

Dotació: 500 euros

Objectiu: Premiar a la millor comunicació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la societat com a la seva reunió forana.


+ Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
Premi Juan Gassó Bosch

Entitat: Societat Catalana Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial

Termini: 13/06/2019

Dotació: 1.000 euros

Objectiu: Premiar la millor comuncació presentada en el darrer curs acadèmic, tant a les sessions ordinàries de la societat com la seva reunió forana.

Informació: 

GAES MÈDICA patrocina el permi a la millor presentació oral en audiologia i otologia


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
2. Premi Miguel

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2019

Dotació: 600,00€

Objectiu: Podran optar al Premi els treballs sobre casos clínics publicats ( excepte en format abstract) en revistes indexades (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE) d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor durant l'any anterior, (ja sigui en format paper o en document on line), abans del 31 de desembre del 2017, l'autor dels quals sigui MIR o adjunt especialista en Anesteiologia o d'una altra especialitat afí i que tingui una antiguitat igual o inferior a 4 anys.


+ Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
1. Premi Jaume Raventós

Entitat: Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Termini: 30/06/2019

Dotació: 1800,00€

Objectiu: Podran optar al Premi els treballs originals o tesis doctorals sobre Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor, que hagi estat publicat (excepte en format abstract) en revistes indexades (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE) d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor durant l’any anterior (ja sigui en format paper o en document online), abans del 31 de desembre del 2017.