Avantatges

T’oferim:

  • Pertànyer a les diferents societats científiques
  • Formació especialitzada acreditada
  • Cursos per a residents
  • Participar en congressos, tallers, sessions, jornades, seminaris, simposis…
  • Activitats gratuïtes o amb preus especials per a socis
  • Optar a Premis i Beques
  • Informació puntual i selectiva dels programes formatius de les societats científiques
  • Els Annals de Medicina, la Revista de Formació i altres publicacions
  • Servei de Biblioteca Digital amb accés a bases de dades bibliogràfiques internacionals
  • Accés al Fons Bibliogràfic Històric inclòs al catàleg de Patrimoni Bibliogràfic
  • Intercanvis amb institucions sanitàries d’arreu del món per als estudiants
  • Condicions especials en entitats culturals i de serveis
  • El Portal de l’Acadèmia i webs de societats i filials amb accés a continguts exclusius per als socis
  • La nostra xarxa professional i social Àgora: www.agoracademia.cat
  • Metodologia docent innovadora i simulació

L’Acadèmia et dóna una formació d’excel·lència i prestigi reconeguts, interdisciplinària, especialitzada i acreditada per a complementar la teva carrera professional.

Inscripció online

Inscripció online

Per més informació adreceu-vos a:

Anna Jordà

Departament d’Administració

93.203.10.50

academia@academia.cat