Societats

 1. + Acupuntura
  Logo societat
  Societat Científica d'Acupuntura
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2002
  Núm. registre: 27.841
  Aportació: Numeraris: 9,00 €/trim. (metges amb títol d'acupuntor, cal enviar-lo a: academia@academia.cat) // Afins: 6,00 €/trim. (metges sense títol d'acupuntor i altres)
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: contacte@scacb.cat
  Web: http://www.scacb.cat/
 2. + AECS
  Logo societat
  Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1964
  Núm. registre: 14.382
  Aportació: 38,17€ anuals (25,45€ Acadèmia+12,72€ AECS)
  Telèfon: 932030756
  Correu e.: aecs@academia.cat
  Web: http://www.aecs.org
 3. + Al·lèrgia
  Logo societat
  Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1961
  Núm. registre: 11.382
  Aportació: 6,01 € trimestrals
  Observacions: Cal presentar una carta signada per dos membres de la Societat, que avali la sol·licitud del nou soci i enviar-la a: academia@academia.cat
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scaic@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/allergia
 4. + Alimentació
  Logo societat
  Societat Catalana d'Alimentació i Dietètica Clínica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Núm. registre: 11.369
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/alimentacio
 5. + Anatomia Pat.
  Logo societat
  Societat Catalana d'Anatomia Patològica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1968
  Núm. registre: 10.904
  Aportació: 30,05 € anuals 75,13 € anuals els socis que volen rebre mostres dels seminaris
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: academia@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/anatomia/index.htm
 6. + Anestesiologia
  Logo societat
  Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1954
  Núm. registre: 10.906
  Aportació: 10 € trimestrals Residents: 50% de reducció
  Telèfon: 932030756
  Correu e.: ariadnacliville@academia.cat
  Web: http://www.scartd.org
 7. + Angiologia
  Logo societat
  Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1949
  Núm. registre: 11.325
  Aportació: 12,02 € anuals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scacve@academia.cat
  Web: http://www.scacve.org
 8. + Arquitectura i Salut
  Logo societat
  Societat Catalana d'Arquitectura i Salut
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Aportació: sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: academia@academia.cat
 9. + ATCTabac
  Logo societat
  Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2010
  Núm. registre: 55.038
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/cttabaquisme
 10. + Bioètica
  Logo societat
  Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1980
  Núm. registre: 56.887
  Aportació: 12,02 € anuals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/bioetica/
 11. + Biotecnologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Biotecnologia Mèdica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2013
  Núm. registre: 51.790
  Aportació: sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: academia@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/biotecnologia
 12. + C. Cardíaca
  Logo societat
  Societat Catalana de Cirurgia Cardíaca
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1978
  Núm. registre: 11.342
  Aportació: Sense aportació addicional La Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia dels seus residents
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/ccardiaca
 13. + C. Major Amb.
  Logo societat
  Societat Catalana de Cirurgia Major Ambulatòria
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2009
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/cma/
 14. + C. Màxil.lofacial
  Logo societat
  Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1988
  Núm. registre: 9.362
  Aportació: Numeraris: 25,00 € semestrals Residents: 100% de reducció pels R-1 / 18,03 € semestrals pels R-2, R-3, R-4 i R-5
  Observacions: Cal presentar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat al fax 93 203 14 85 o al correu: academia@academia.cat
  Telèfon: 932031318
  Correu e.: xaviernieves@academia.cat
  Web: http://www.maxilocat.cat
 15. + C. Ortopèdica
  Logo societat
  Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1931
  Núm. registre: 12.665
  Aportació: 7,20 € trimestrals Residents: 100% de reducció La Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia dels seus residents
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: sccot@academia.cat
  Web: http://www.sccot.cat
 16. + C. Plàstica
  Logo societat
  Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1961
  Núm. registre: 11.172
  Aportació: 60,00 € semestrals // reduccions per a residents: R-1 i R-2 reducció del 100%, de R-3 a R-5 reducció del 50%
  Observacions: Cal presentar justificant que acrediti ser especialista o estar fent la residència de l'especialitat i enviar-lo a academia@academia.cat
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.sccpre.org
 17. + C. Toràcica
  Logo societat
  Societat Catalana de Cirurgia Toràcica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1992
  Núm. registre: 18.582
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/ctoracica
 18. + CAMFiC
  Logo societat
  Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
  C/  Diputació 316
  08009 Barcelona


  Data fundació: 1994
  Aportació: Quota CAMFiC: 7,96 € semestrals (R-1 i R-2: reducció del 75% R-3 i R-4: reducció del 50%) // Soc. Española: 30,25 € anuals // Diplomats i altres contactar amb la camfic directament
  Telèfon: 933011777
  Correu e.: camfic@camfic.org
  Web: http://www.camfic.cat/
 19. + Cardiologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Cardiologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1973
  Núm. registre: 24.157
  Aportació: Especialistes: 16,56 € anuals || Residents especialitat: 100% de reducció i la Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia dels seus residents Metges no especialistes i infermers/es, seran membres associats: 16,56€ anuals
  Telèfon: 932036098
  Correu e.: sccardiologia@academia.cat
  Web: http://www.catcardio.cat
 20. + Cirurgia
  Logo societat
  Societat Catalana de Cirurgia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1928
  Núm. registre: 762
  Aportació: Numeraris: 42,56 € anuals Residents: R-1 reducció del 100%, R2 a R-5 reducció del 50% Corresponents: 21,28 € anuals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.sccirurgia.org
 21. + Citopatologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Citopatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1993
  Núm. registre: 18.170
  Aportació: 30.05 € anuals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: secretaria@citopat.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/citopato/index
 22. + Contracepció
  Logo societat
  Societat Catalana de Contracepció
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1981
  Núm. registre: 11.745
  Aportació: 6,25 € trimestrals Soc. Española: 8,75 € anuals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/contracep/
 23. + Cures Pal·liatives
  Logo societat
  Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1993
  Núm. registre: 12.158
  Aportació: 7,50 € trimestrals
  Telèfon: 932032331
  Correu e.: jorginafabre@academia.cat
  Web: http://www.scbcp.cat/
 24. + Demcat
  Logo societat
  Societat Catalana Diccionari Enciclopèdic de Medicina de Catalunya
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2014
  Núm. registre: 53.620
  Aportació: sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: academia@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/demcat
 25. + Dermatologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1950
  Núm. registre: 11.303
  Aportació: Sense aportació addicional La Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia dels seus residents
  Observacions: els metges no dermatòlegs i els socis Adjunts han d'enviar una carta per justificar la vinculació amb la dermatologia
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: dermatologiacatalana@gmail.com
  Web: http://webs.academia.cat/societats/dermato/
 26. + Diabetis
  Logo societat
  Associació Catalana de Diabetis
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1979
  Núm. registre: 15.150
  Aportació: 5,00 € anuals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.acdiabetis.org
 27. + Digestologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Digestologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1958
  Núm. registre: 10.961
  Aportació: 14,42 € anuals // Residents i becaris: 100% de reducció. Els becaris han d'enviar un document que acrediti la condició i la data termini de la beca a: academia@academia.cat
  Telèfon: 932030731
  Correu e.: martagratacos@academia.cat
  Web: http://www.scdigestologia.org
 28. + Documentació M.
  Logo societat
  Societat Catalana de Documentació Mèdica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1987
  Núm. registre: 11.555
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/document
 29. + Dolor
  Logo societat

  Data fundació: 2002
  Núm. registre: 28.475
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scdolor@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/dolor
 30. + Dret Sanitari
  Logo societat
  Societat Catalana de Dret Sanitari
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1992
  Núm. registre: 46.660
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/dretsanitari
 31. + Electromiografia
  Logo societat
  Societat Catalana d'Electromiografia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1982
  Núm. registre: 10.905
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/electromiografia
 32. + Endocrinologia
  Logo societat
  Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1944
  Núm. registre: 13.863
  Aportació: 8,00 € anuals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scendocrinologia@academia.cat
  Web: http://www.scen.cat
 33. + Endoscòpia Dig.
  Logo societat
  Societat Catalana Medicoquirúrgica d'Endoscòpia Digestiva
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2000
  Núm. registre: 18178
  Aportació: 20,00 € anuals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: endodigest@academia.cat
  Web: http://www.endodigest.org
 34. + ESSD
  Logo societat
  European Society for Swallowing Disorders
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2011
  Núm. registre: 46.577
  Aportació: Tramitar l'alta a través de la web: http://www.myessd.org/how.php
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: essdsociety@gmail.com
  Web: http://www.myessd.org
 35. + Farmàcia Cl.
  Logo societat
  Societat Catalana de Farmàcia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1984
  Núm. registre: 11.235
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932030716
  Correu e.: scfarmaciaclinica@academia.cat
  Web: http://www.scfarmclin.org
 36. + Farmacologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Farmacologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1958
  Núm. registre: 10.979
  Aportació: 3,00 € trimestrals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/farmacologia
 37. + Fisioteràpia
  Logo societat
  Societat Catalanobalear de Fisioteràpia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1995
  Núm. registre: 25.061
  Aportació: 5,26 € trimestrals || Fisioterapèutes col·legiats: reducció del 40% el 1er any i el 20% el segon any sobre la quota de L'Acadèmia || Reducció del 100% pels estudiants
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scfisioterapia@academia.cat
  Web: http://www.scfisioterapia.cat
 38. + Geriatria
  Logo societat
  Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1982
  Núm. registre: 10.451
  Aportació: 30,00 € anuals
  Telèfon: 932030731
  Correu e.: martagratacos@academia.cat
  Web: http://www.scgig.cat
 39. + Gestió Sanitària
  Logo societat
  Societat Catalana de Gestió Sanitària
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2011
  Núm. registre: 55.813
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scgs@academia.cat
  Web: http://www.scgs.cat/
 40. + Hematologia
  Logo societat
  Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1950
  Núm. registre: 11.367
  Aportació: 22,00 € anuals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/hemato/index.php
 41. + Hipertensió
  Logo societat
  Societat Catalana d'Hipertensió Arterial
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1993
  Núm. registre: 23.067
  Aportació: 25,00 € anuals | Residents: primer any com a soci reducció del 100%, la resta d'anys un 50%
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: schta@gruporic.com
  Web: http://www.schta.cat
 42. + Història Med.
  Logo societat
  Societat Catalana d'Història de la Medicina
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1976
  Núm. registre: 11.395
  Aportació: 6,00 € trimestrals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.historiamedicina.cat/
 43. + Hospitalitz.Dom
  Logo societat
  Societat Catalano-Balear d'Hospitalització Domiciliària
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2001
  Núm. registre: 11.109
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/atenciodom
 44. + Immunologia
  Logo societat
  Societat Catalana d'Immunologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1981
  Núm. registre: 11.265
  Aportació: 12,02 € anuals || Residents, becaris, estudiants de màster: reducció del 100% el 1er any i 50% la resta d'anys
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.sci.cat
 45. + Infermera en COT
  Logo societat
  Societat Infermera Catalana en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2016
  Aportació: 13€/any
  Observacions: no admeten socis adherits
  Correu e.: academia@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/infermeriacot/
 46. + Infermeria
  Logo societat
  Societat Catalanobalear d'Infermeria
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1988
  Núm. registre: 10.857
  Aportació: 5€ semestrals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scinfermeria@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/infermeria
 47. + Innovació Simulació
  Logo societat
  Societat Catalana d'Innovació Docent i Formació per Simulació en Ciències de la Salut
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2012
  Núm. registre: 52.349
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/simulacio/
 48. + Logopèdia
  Logo societat
  Societat Catalana de Logopèdia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2017
  Aportació: 10€ anuals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: info@soclogopedia.org
  Web: http://www.academia.cat/logopedia
 49. + M. Esport
  Logo societat
  Societat Catalana de Medicina de l'Esport
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1984
  Núm. registre: 9.242
  Aportació: 3,01 € trimestrals // si desitja pertànyer, també, a la Secció de Medicina de Muntanya indiqui-ho a l'últim pas del formulari d'alta o enviï un mail a: academia@academia.cat, la quota és de 30 € anuals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scme@academia.cat
  Web: http://www.scme.cat/
 50. + M. Intensiva
  Logo societat
  Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1978
  Núm. registre: 10.913
  Aportació: 6,00 € semestrals
  Telèfon: 932031852
  Correu e.: xaviernieves@academia.cat
  Web: http://www.socmic.cat
 51. + M. Interna
  Logo societat
  Societat Catalanobalear de Medicina Interna
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1959
  Núm. registre: 11.045
  Aportació: 8 € trimestrals || R-1: 100% de reducció || Soc. Española: 25,00 € anuals
  Telèfon: 932032331
  Correu e.: jorginafabre@academia.cat
  Web: http://www.scmi.org
 52. + M. Legal
  Logo societat
  Societat Catalana de Medicina Legal i Toxicologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1974
  Núm. registre: 11.234
  Aportació: 1,80 € trimestrals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/mlegal
 53. + M. Nuclear
  Logo societat
  Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1994
  Núm. registre: 12.660
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/nuclear/
 54. + M. Urgències
  Logo societat
  Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1996
  Núm. registre: 23.202
  Aportació: Sense aportació addicional Ser soci de la SoCMUE implica també ser soci de la SEMES: La quota de la SEMES per als socis és la següent: metges 52€ anuals / residents 45€ anuals / infermeria 45€ anuals / tècnics 42€ anuals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: socmue@academia.cat
  Web: http://www.socmue.cat
 55. + Mal. Infecc. MC
  Logo societat
  Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1981
  Núm. registre: 11.394
  Aportació: 8 € trimestrals // Residents, becaris i alumnes de màster: 5€ trimestrals (enviar justificant a academia@academia.cat on consti la data de finalització de la mateixa)
  Telèfon: 932031852
  Correu e.: xaviernieves@academia.cat
  Web: http://www.scmimc.org
 56. + Mal.Minoritàries
  Logo societat
  Societat Catalana de Malalties Minoritàries
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2018
  Aportació: sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
 57. + Nefrologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Nefrologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1962
  Núm. registre: 10.962
  Aportació: 12,02 € anuals
  Observacions: no admeten socis diplomats
  Telèfon: 937552382
  Correu e.: nefrologia@actoserveis.com
  Web: http://www.socane.cat/
 58. + Neurocirurgia
  Logo societat
  Societat Catalana de Neurocirurgia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1977
  Núm. registre: 11.776
  Aportació: 39,07 € anual
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://scnc.cat/
 59. + Neurofisiologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1983
  Núm. registre: 11.775
  Aportació: 18,03 € anual
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/neurofisiologia
 60. + Neurologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Neurologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1967
  Núm. registre: 11.561
  Aportació: 12,44 € anuals
  Telèfon: 932017571
  Correu e.: scn@suportserveis.com
  Web: http://www.scn.cat
 61. + Obstetrícia
  Logo societat
  Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1965
  Núm. registre: 10.931
  Aportació: 14,52 € semestrals Residents: 100% de reducció
  Telèfon: 932030756
  Correu e.: ariadnacliville@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/obstetricia
 62. + Odontoestomatol.
  Logo societat
  Societat Catalana d'Odontologia i Estomatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1971
  Núm. registre: 11.109
  Aportació: Numeraris: 75€ anuals Postgraduats: 50% de reducció Postgraduats de primer any i estudiants: 100% de reducció
  Telèfon: 932032805
  Correu e.: info@fscoe.org
  Web: https://fscoe.org
 63. + Oncologia
  Logo societat
  Societat Catalanobalear d'Oncologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1964
  Núm. registre: 11.588
  Aportació: 9,10 € anuals Residents: 100% de reducció
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/oncologia/
 64. + ORL
  Logo societat
  Societat Catalana d'Otorinolaringologia i Patologia Cèrvicofacial
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1954
  Núm. registre: 11.213
  Aportació: 10,00 € anuals Residents: 100% de reducció i la SCORL es fa càrrec d'una part de la quota de l'Acadèmia.
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scorl@academia.cat
  Web: http://www.scorl.cat
 65. + Paleopatologia
  Logo societat
  Associació Catalanobalear de Paleopatologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1999
  Núm. registre: 10.979
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/paleopatologia
 66. + Pàncrees
  Logo societat
  Societat Catalana de Pàncrees
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Núm. registre: 51.076
  Aportació: 10€ anuals. Residents: 100% de reducció
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scpancrees@academia.cat
  Web: http://www.scpanc.cat/
 67. + Pediatria
  Logo societat
  Societat Catalana de Pediatria
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1926
  Núm. registre: 414
  Aportació: Especialistes: 15,84€ trimestrals | Adherits: 7,92€ trimestrals | R-1 : 100% de reducció R-2, R-3, R-4, R-5: 25% de reducció Asoc. Española: 15€ anuals
  Observacions: Per a ser soci de la SC de Pediatria cal emplenar també la Sol·licitud d'ingrés a aquesta Societat que es troba a la web www.scpediatria.cat
  Telèfon: 932030312
  Correu e.: scpediatria@academia.cat
  Web: http://www.scpediatria.cat
 68. + Pneumologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Pneumologia
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1942
  Núm. registre: 11.224
  Aportació: 9,02 € anuals
  Telèfon: 932031852
  Correu e.: mjoseferrandis@academia.cat
  Web: http://www.socapnet.org
 69. + Psicologia Clínica
  Logo societat
  Societat Catalana d'Especialistes en Psicologia Clínica
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2009
  Aportació: 2,50 euros trimestrals // Només s'admeten especialistes en psicologia clínica, enviar acreditació a: academia@academia.cat
  Correu e.: scepc@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/psicologiaclinica
 70. + Psicologia Gral. Sanit.
  Logo societat
  Societat Catalanobalear de Psicologia General Sanitària
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2001
  Núm. registre: 28.393
  Aportació: 5,00 €/semestre
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scbpsicologia@scbpsicologia.org
  Web: http://www.scbpsicologia.org
 71. + Psiquiatria i SM
  Logo societat
  Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1967
  Núm. registre: 10.995
  Aportació: Numeraris: 7,25 € trimestrals R-1: 100% de reducció R-2, R-3, R-4: 50% de reducció
  Telèfon: 932031852
  Correu e.: xaviernieves@academia.cat
  Web: http://www.psiquiatriaisalutmental.cat
 72. + Psiquiatria Inf.
  Logo societat
  Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1978
  Núm. registre: 11.143
  Aportació: 20,00 € trimestrals
  Telèfon: 932031318
  Correu e.: xaviernieves@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/psiquiatriainf
 73. + Qualitat Assis.
  Logo societat
  Societat Catalana de Qualitat Assistencial
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1995
  Núm. registre: 23.077
  Aportació: 11,25 € trimestrals Soc. Española: 11,25 € trimestrals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scqa@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/qualitatassis
 74. + Radiologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1954
  Núm. registre: 10.993
  Aportació: Sense aportació addicional La Societat es fa càrrec de les aportacions de l'Acadèmia dels seus residents
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.radiolegs.org/
 75. + Rehabilitació
  Logo societat
  Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1958
  Núm. registre: 11.370
  Aportació: 10,36 € anuals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/rehabil/
 76. + Reumatologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Reumatologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1948
  Núm. registre: 11.489
  Aportació: 6,01 € anuals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: elena.granell@vhir.org
  Web: http://www.screumatologia.org
 77. + Salut Digital
  Logo societat
  Societat Catalana de Salut Digital
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2016
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.scsalutdigital.cat/
 78. + Salut Laboral
  Logo societat
  Associació Catalana de Salut Laboral
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 2014
  Núm. registre: 1.710
  Aportació: 5€/trimestre
  Telèfon: 932031142
  Correu e.: scsl@academia.cat
  Web: http://www.salutlaboral.com/
 79. + Salut Mediambiental
  Logo societat
  Societat Catalana de Salut Mediambiental
  C/  Major de Can Caralleu, 1-7
  08017 Barcelona


  Aportació: sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: academia@academia.cat
 80. + Salut Pública
  Logo societat
  Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears
  C/ Major de Can Caralleu 1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1983
  Núm. registre: 11.256
  Aportació: 20€ anuals / Residents: 100% reducció pels R-1, 50% de reducció pels R-2 a R-4
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: sspcb@academia.cat
  Web: http://webs.academia.cat/societats/publica/
 81. + Sexologia
  Logo societat
  Societat Catalana de Sexologia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1970
  Núm. registre: 11.461
  Aportació: 8,69€ trimestrals. Documentació complementària: currículum acadèmic i professional signat i una carta de sol·licitud per pertànyer a la S.C. de Sexologia, on s’expressi l’interès per aquesta disciplina, tant des del punt de vista específic de les Ciències de la Salut (sexoteràpia, farmacologia, etc.) com des del punt de vista de Ciència en general. S'ha d'enviar a: academia@academia.cat
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: sexologia@academia.cat
  Web: http://www.sexologiacat.cat
 82. + Teràpia Familiar
  Logo societat
  Societat Catalana de Teràpia Familiar
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1990
  Núm. registre: 13.354
  Aportació: 16,50 € trimestrals
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: scterapiafamiliar@gmail.com
  Web: http://webs.academia.cat/societats/terapia/
 83. + Transfusió
  Logo societat
  Societat Catalanobalear de Transfusió Sanguínia
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1984
  Núm. registre: 6.541
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: jaumesole@academia.cat
  Web: http://www.scbts.org
 84. + Trasplantament
  Logo societat
  Societat Catalana de Trasplantament
  C/  Major de Can Caralleu  1-7
  08017 Barcelona


  Data fundació: 1983
  Núm. registre: 24.976
  Aportació: Sense aportació addicional
  Telèfon: 932031050
  Correu e.: congress@aopc.es
  Web: http://www.academia.cat/transplantament
 85. + Urologia
  Logo societat

  Data fundació: 1944
  Núm. registre: 11.304
  Aportació: 6,01 € trimestrals || Residents: 50% de reducció i la Societat es fa càrrec del 50% de la quota de residents de L'Acadèmia
  Telèfon: 934881177
  Correu e.: secretaria@scurologia.cat
  Web: http://www.scurologia.cat
 86. + Val. Dany Corp.
  Logo societat
  Societat Catalano Balear de Valoració Mèdica del Dany Corporal
  C/  Major de Can Caralleu 1-7
  08013 Barcelona


  Data fundació: 2016
  Aportació: sense aportació addicional
  Correu e.: academia@academia.cat
  Web: http://www.academia.cat/danycorporal